Aarhus Universitets segl

Indvielse af bioraffineringsanlæg på AU Foulum

Deltag i indvielsesarrangementet og hør om AU's nye bioraffineringsanlæg i demonstrationsskala.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 25. juni 2019,  kl. 16:00 - 18:00

Sted

AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Tirsdag den 25. juni indvier Aarhus Universitet et nyt bioraffineringsanlæg til processering af “våde” grønne biomasser til produktion af et spektre af bæredygtige og biobaserede produkter.

Demonstrationsplatformen etableres for at optimere og validere procestekniske løsninger og leverer solidt datagrundlag for at beregne økonomisk, miljø- og klimamæssig bæredygtighed.

Det forventes, at anlægget vil være central i udviklingen af mulighederne for at etablere en grøn, dansk proteinproduktion. Anlægget bliver dermed centralt i den grønne omstilling af dansk landbrug.

Det nye anlæg har kostet ca. 15 mio. kr., og etableringen er muliggjort via tilskud fra fonde og virksomheder, herunder Arla, Danish Crown, DLG, DLF, GUDP, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

      

Program

Kl. 16     Besøg på faciliteter, der understøtter den cirkulære bioøkonomi 

På besøgsturen er der mulighed for at se og høre om dyrkning af grøn biomasse og forsøg med fodring af grøn protein til grise. Endvidere besøges AU Foulums biogasforsøgsanlæg.

Mødested ved hovedindgangen på Blichers Allé 20, 8830 Tjele. Angivet med Information på dette kort

Kl. 17Indvielse af nyt bioraffineringsanlæg  

Indledningsvist er der velkomst og korte hilsner, hvorefter lektor og projektleder Morten Ambye-Jensen, Institut for Ingeniørvidenskab vil introducere det nye bioraffineringsanlæg.

Herefter vil der være fri adgang til bygningen og medarbejdere fra Institut for Ingeniørvidenskab vil være stede og fortælle om de forskellige teknologier.

Afslutningsvist er der mulighed for deltagelse i netværksmiddag.

Indvielsesarrangementet foregår ved bygning L38 (se dette kort). Der vil være mulighed for parkering nær bygningen.