Aarhus Universitets segl

Hvor sunde og mættende er insekter?

Alternative proteinkilder er i fokus i disse år, og en af kilderne, der kigges nøje på, er insekter. Men hvordan optages næringsstofferne fra insekter, og hvordan påvirker det vores mæthedsfornemmelse? Det er noget af det, Sofie Kaas Ovesen, beskæftiger sig med i sit ph.d.-studie på Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet

Kan vi udskifte de proteinkilder, vi kender og bruger i dag med insektprotein, og hvad dette vil betyde for vores krop og metabolisme? Det undersøges i et nyt ph.d.-studie. Foto: Teknologisk Institut
Kan vi udskifte de proteinkilder, vi kender og bruger i dag med insektprotein, og hvad dette vil betyde for vores krop og metabolisme? Det undersøges i et nyt ph.d.-studie. Foto: Teknologisk Institut

Protein fra insekter til human ernæring har store potentialer. Dels kan det produceres med brug af mindre plads samt mindre vand- og energiforbrug end traditionel husdyrproduktion, dels kan protein fra insekter rent dyreetisk muligvis være mere acceptabelt for forbrugere, som ellers ville vælge planteprotein.

Sofie Kaas Ovesen, ph.d.-studerende ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, forklarer:

- Insektprotein kan måske blive en mellemvej mellem planteprotein og traditionel kødprotein. Protein fra insekter har en god kvalitet og minder om kødprotein, når man kigger på aminosyrer og komposition, men produktionen giver slet ikke samme miljøbelastning som husdyrproduktionen.

Ph.d. studiet foregår under vejledning af professor Hanne Christine S. Bertram fra Institut fra Fødevarer, der er i 2017 blev udnævnt til eliteforsker for sit arbejde med at udvikle teknikken metabolomics - en avanceret metode til at undersøge kroppens omsætning af fødevarer.

I sit studie kigger Sofie Kaas Ovesen på, om vi kan udskifte de proteinkilder, vi kender og bruger i dag med insektprotein, og hvad dette vil betyde for vores krop og metabolisme.

Sofie Kaas Ovesen fortæller:

- Kødprotein har en særdeles attraktiv aminosyresammensætning med en god balance af de essentielle aminosyrer. Derfor er kød er rigtig god proteinkilde, og som sådan kan vi forvente det samme for insektprotein. Nogle foreløbige studier udført på Sektion for Idræt tyder dog på, at insektprotein er langsommere optageligt end typiske animalske proteinkilder, såsom valleprotein fra mælk.

Fokus på mæthed og biotilgængelighed

Ph.d.-studiet består af forskellige delelementer: Dels et rottestudie, der foregår i samarbejde med Københavns Universitet, hvor rotter gennem fire uger fodres udelukkende med hhv. pølser, hvor kødproteinerne delvist er erstattet med insektmel udvundet fra melorme, dels med traditionelle svinekødspølser.

Herefter tages fæces- og blodprøver fra rotterne, og prøverne analyseres ved hjælp af netop metabolomics-teknikken. Her måles en lang række metabolitter, der afslører, hvordan rotternes diæt er blevet optaget og omsat. Dermed kan det undersøges, hvordan den tilsatte insektmel eventuelt påvirker rotternes stofskifte.

At insektproteinet er langsomt optageligt er interessant, da det betyder, at det potentielt kan give en længere mæthedsfølelse. Dette skal senere efterprøves i anden del af studiet, et humant forsøg med fokus på mæthed. Selve forsøgsdesignet ligger endnu ikke fast, men det kunne f.eks. være at bage insektmelet ind i boller.

- I studiet fokuserer vi på ernæringsaspektet. Man har spist insekter gennem mange tusind år, men der er ikke undersøgt ret meget om, hvad det betyder for os at spise insekter. Man ved, hvad insekterne indeholder af aminosyrer, vitaminer og mineraler, men hvorledes disse optages i kroppen, dvs. biotilgængeligheden, er ret interessant. Et tidligere studie har vist, at aminosyrerne fra insekter optages langsommere, og det vil vi gerne efterprøve i det humane studie, siger Sofie Kaas Ovesen.  

Hanne Christine Bertram tilføjer:  

- Proteiner kan have mange forskellige ernæringsmæssige egenskaber – nogle proteinkilder er for eksempel særligt gode til muskelopbygning, og nogle proteinkilder er gode til at opnå mæthed eller en øget forbrænding. Hvis vi kan etablere viden om, hvordan vi strategisk bedst udnytter insektproteinets ernæringsmæssige egenskaber, er vi nået langt.


Du kan høre meget mere om fremtidens protein, når Aarhus Universitet er vært for konferencen Circular Bioeconomy Days, der finder sted fra 25.-27. juni i år.

Læs mere om Circular Bioeconomy Days
 

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studiet forventes færdig i efteråret 2021. En tredjedel af ph.d.-stillingen er finansieret af iFOOD -Aarhus University Centre for Innovative Food Research. Det tværdisciplinære studie udføres sammen med Sektion for Idræt ved Institut for Folkesundhed, og lektor Mette Hansen er medvejleder. Derudover indgår der samarbejde med Teknologisk Institut.

For yderligere info

Kontakt:
Sofie Kaas Ovesen,
Institut for Fødevarer, AU
Mail: sofiekaasovesen@food.au.dk