Aarhus Universitets segl

Gødevanding skal styrke dyrkningen af økologisk frugt og grøntsager

Forskere ved Aarhus Universitet leder nyt forskningsprojekt med gødevanding, der skal resultere i en mere effektiv produktion af dansk, økologisk frugt og grøntsager.

Dyrkning af økologisk frugt og grønt skal i et nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet afprøve flydende organiske gødninger frem for den hidtidige praksis med fast gødning. Foto: Colourbox

Flydende organiske gødninger skal supplere den nuværende praksis i økologisk planteavl, hvor fast gødning indarbejdes i jorden før der sås eller plantes. Denne praksis fører ofte til høje koncentrationer af næringsstoffer i planternes rodzoner, men ikke i de rigtige forhold og ikke på det rigtige tidspunkt. Det kan resultere i en vækst, der foregår i ubalance, og unødvendige tab af næringsstoffer.

Forskere fra Aarhus Universitet leder et nyt forskningsprojekt, hvor en del af den faste gødning erstattes af flydende organiske gødninger. Indenfor projektet udvikles flydende økologiske gødninger, der gør det muligt at sammensætte økologisk gødevand med et optimalt forhold mellem de enkelte næringsstoffer og med en lettere tilgængelighed.

-          Gødevandet kan medvirke til, at man kan opnå højere udbytter, fordi planternes gødningsbehov mere præcist tilgodeses, samtidig med at man opnår en bedre ressourceudnyttelse og undgår ophobning og udvaskning, forklarer Karen Koefoed Petersen, der leder forskningsprojektet.

Baggrunden for projektet er, at efterspørgslen på økologisk frugt og grønt er stigende, men en del af disse importeres. Det vil partnere bag forskningsprojektet ændre på, og en af løsningerne er at ændre på dyrkningen:

-          For at kunne konkurrere med de lande, hvorfra der importeres økologisk frugt og grønt er det vigtigt, at danske produkter er af høj kvalitet, og at de er tilgængelige en stor del af året, da det er det, forbrugerne og de store supermarkedskæder efterspørger. En udvidelse af sæsonen er mulig ved at dyrke i relativt billige tunneller og plastvæksthuse, siger hun.

Partnerne bag projektet skal blandt andet identificere flydende og faste organiske gødninger og økologiske biomasser, som egner sig som gødevandning – herunder fastlægge, hvordan forskellige forbehandlinger i fermenterings- eller biogasanlæg påvirker tilgængeligheden af næringsstoffer, pH og ledetal i rodzonen samt vækst, udbytte og plantekvalitet.

Dyrkning af økologisk persille bliver en del af projektet, da persilles kulturtid er forholdsvis kort og udbytte og kvalitet afhænger af en god forsyning af kvælstof. Dyrkningen af persillen vil ske i et spagnumbaseret dyrkningsmedium, der udgør et følsomt system over for små forskelle i sammensætningen af næringsstoffer, pH og ledetal i rodzonen.

-          Det vil give klare udslag på plantevæksten, og så giver systemet mulighed for løbende at opsamle og analysere returvand fra potterne uden at forstyrre plantevæksten, forklarer Karen Koefoed Petersen.

Strategier for den rette gødevandssammensætning udvikles i projektet og bliver efterfølgende afprøvet på økologisk dyrkede jordbær og tomater under kommercielle forhold.

Karen Koefoed Petersen forventer, at projektet munder ud i brugbar viden om udvikling af flydende gødninger, som kan komplementere hinanden med hensyn til sammensætningen af næringsstoffer.

-          De flydende gødninger vil gøre det muligt at styre næringsstoftilførslen mere præcist i det økologiske jordbrug, så der opnås øget produktivitet og omlægning af et større areal til økologi, siger hun.

Foruden Aarhus Universitets Institut for Fødevarer medvirker Institut for Ingeniørvidenskab, GreenFarm, Jørge og Jensen, Økogaarden, Økologihaven samt GartneriRådgivningen i projektet.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Karen Koefoed Petersen, Institut for Fødevarer, tlf.: 8715 8336, e-mail: karenk.petersen@agrsci.dk

 

Fakta om gødevandingsprojektet:

Projektnavn: Gødevanding – En udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

Projektperiode: 1. oktober 2013 – 30. september 2017

Budget: 9,0 mio. kr. hvoraf 6,0 mio. kr. er modtaget i støtte fra GUDP.