Aarhus Universitets segl

Få status på jordens kvalitet i Danmark

På en workshop, som holdes i regi af forskningsprogrammet EJP SOIL, præsenteres ny viden og der lægges op til dialog og diskussion om mulighederne for at forbedre jordens kvalitet i Danmark.

Foto: Colourbox

Jordens sundhed (Soil Health) er et begreb, som anvendes til at beskrive jordens evne til at forsyne planter med vand og næringsstoffer, understøtte biodiversitet og økosystemydelser, som f.eks. tilbageholdelse af vand og kulstof.

En forringelse af jordens sundhed kan reducere fødevareproduktionen, forringe biodiversiteten og forværre klimakrisen.

Og hvordan går det så med jordens sundhed i Europa og i Danmark? Det er et af de emner, som undersøges i det europæiske forskningsprogram EJP SOIL.

I regi af forskningsprogrammet er der iværksat en lang række forskningsprojekter, som dels undersøger den nuværende status for jordens tilstand i de forskellige europæiske lande, dels undersøger mulighederne for at forbedre sundheden.

En vigtig del af forskningsprogrammet er dialog med jordbrugere, organisationer, virksomheder og myndigheder, som interesser sig for området. Dialogen skal bl.a. fremme implementering af ny viden, som fremmer en hensigtsmæssig dyrkningspraksis og teknologianvendelse.

På den baggrund inviteres alle danske jordinteresserede til en workshop, hvor forskere, som deltager i EJP SOIL, fremlægger forskningsresultater og lægger op til diskussion.

Workshoppen holdes den 6. oktober 2022 på AU Viborg – Forskningscenter Foulum.

Se foreløbigt program og tilmelding