Aarhus Universitets segl

Status på jordens kvalitet i Danmark

Det europæiske forskningsprogram EJP SOIL skal forbedre vidensgrundlaget for en fremtidig, bæredygtig anvendelse af landbrugsjorden, og medvirke til udvikling af løsninger, som bidrager til både fødevareforsyning og klimaløsninger. EJP SOIL holder en workshop og årsmøde for danske interessenter med emnet ’Status på jordkvalitet i Danmark’

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 6. oktober 2022,  kl. 09:45 - 15:30

Det femårige europæiske forskningsprogram EJP SOIL startede i begyndelsen af 2020 med deltagelse af partnere fra 24 lande i Europa. I programmet er der et omfattende samarbejde med interessenter– bl.a. myndigheder, landmænd, virksomheder og NGOer som har interesse for området.

Alle danske interessenter er inviteret til årsmøde/workshop, hvor forskere som deltager i EJP SOIL, vil præsentere status og foreløbige resultater. En vigtig del af mødet er dialog og diskussion om fremtidsperspektiver set med danske interessenters øjne.

Årsmødet henvender sig således primært til programmets interessenter, men alle interesserede er velkomne. Det er muligt at registrere sig som ’stakeholder’ på www.ejpsoil.org.

Foreløbigt program*

  • Ankomst og kaffe
  • Velkomst og introduktion
  • Status på jordkvalitet i Danmark
  • Trusler mod jordens sundhed og status for videns behov i Danmark
  • Introduktion af EJP SOIL projekter
  • EJP SOIL kort status
  • Markbesøg: Eksempler på forskning i regi af EJP SOIL
  • Caféfrokost med teasere til workshoppens dialog og diskussion
  • Workshop: Jordtrusler i Danmark
  • Kaffe og afrunding

*Et mere detaljeret program fremsendes i august.

Yderligere oplysninger

Lars Munkholm Professor og dansk EJP SOIL koordinator, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: lars.munkholm@agro.au.dk