Aarhus Universitets segl

Europæisk forskning i bæredygtig planteproduktion præsenteres i Aarhus

Forskere, som deltager i det europæiske forskningsprogram SusCrop, fremlægger resultater af tre års forskning i bæredygtig planteproduktion. Seminaret er åbent for danske interessenter.

Foto: Colourbox

Hvordan håndteres vanskelige ukrudtsarter i økologisk plantedyrkning? Kan forædling gøre bygplanter mere robuste? Hvordan øges den europæiske produktion af planteprotein? Er brændeælder en bæredygtig afgrøde – og hvad kan den anvendes til?

Disse og mange andre spørgsmål har europæiske forskere undersøgt i regi af det europæiske forskningssamarbejde SusCrop. I regi af samarbejdet er der i perioden 2019 – 2021 gennemført 13 tværeuropæiske samarbejdsprojekter inden for bæredygtig planteproduktion.

Emnerne spænder vidt – fra forbedring af ressourceanvendelse og effektivitet af afgrøder og dyrkningssystemer over udvikling af plantebeskyttelsesteknologier til forædling og udvikling af forædlingsteknologier.

Et europæisk forskningsprogram

SusCrop er et såkaldt ERA-Net Cofund Action, som er etableret i regi af EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Betegnelsen ERA-Net er et akronym for European Researc Area – Network og formålet med etableringen af ERA-Nets har været at styrke samarbejdet mellem nationale og regionale forskningsprogrammer.

Der deltager 34 partnere fra 19 EU-lande i SusCrop. Samarbejdet startede i 2018, hvor partnerne gik sammen om at finansiere 13 forskningsprojekter inden for bæredygtig planteproduktion. Projekterne er nu afsluttede og resultaterne præsenteres og diskuteres på et seminar på Aarhus Universitet, som løber af stablen den 10. – 11. maj.

Fremlæggelse af resultater og dialog med forskningsbrugere

Formålet med seminaret er dels at fremlægge resultaterne af forskningen, dels at indgå i en dialog med forskningsbrugere om anvendelse af resultater. Seminarets første dag er således dedikeret til fremlæggelse af resultater fra projekterne. På seminarets anden dag er der workshops, som skal styrke anvendelsen af forskningsresultater i praksis.

Endelig er der indlæg, som sætter fokus på forskningsbehov og på forskellige aspekter af samarbejde mellem forskere og interessenter/forskningsbrugere. Bl.a. er der indlæg af Nicolai Hansen, som er formand for forskningsudvalget i Landbrug og Fødevarer og Derek Bartlem, som er forskningsdirektør i DLF.

Både seminar og workshop er åbent for danske interessenter eksempelvis fra landbrug, virksomheder, organisationer og myndigheder. Det er gratis at deltage; af pladsmæssige hensyn forbeholder SusCrop sig dog ret til at give projektdeltagere fortrinsret. Vi anbefaler derfor hurtig tilmelding.

Læs mere om SusCrop

Læs mere de projekter, som fremlægges

Læs om et af de danskledede forskningsprojekter i SusCrop


Praktiske oplysninger

Seminaret holdes den 10. – 12. maj på Aarhus Universitet.

Program og tilmeldingsmulighed kan findes på denne hjemmeside 

Yderligere oplysninger kan fås hos chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA – Nationalt Center for Aarhus Universitet. Mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk