Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed er svært i praksis

Vi forbinder bæredygtighed med fødevarer, og vi vil gerne spise mere bæredygtigt - men vi køber kun i beskedent omfang bæredygtige fødevarer. Det er et af resultaterne i den nye DCA-rapport ”Kvalitetsindeks 2019”, som er udarbejdet af forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet.

02.06.2020 | Lise Bundgaard

Foto: Colourbox

Forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet udviklede i 2014 et såkaldt kvalitetsindeks, som bruges til at kortlægge danskernes opfattelser af fødevarekvalitet. Instrumentet er siden blevet brugt i en årlig spørgeskemaundersøgelse, som et repræsentativt udsnit af de danskere, der deltager i fødevareindkøb og madlavning, har svaret på.

Hvert år stiller undersøgelsen skarpt på et nyt tema, og i ”Kvalitetsindeks 2019” er bæredygtighed i fokus.

Fra bæredygtig tanke til handling

Som noget nyt har forskerne sammenlignet data fra spørgeskemaundersøgelsen med data fra et forbrugerpanels faktiske køb af kvalitetsfødevarer, og det har givet interessante resultater:

- Vi kan ikke blot se, at fødevarer spiller en stor rolle, når de danske forbrugere tænker på bæredygtighed, men også at bæredygtige fødevarer i høj grad forbindes med et reduceret CO2-aftryk og miljøvenlig emballage - og i nogen grad også med økologi og dyrevelfærd. Imidlertid viser vores data fra forbrugerpanelet, at bæredygtighed ikke spiller den store rolle når forbrugerne køber produkter som mel, pålæg eller fjerkræ., fortæller videnskabelig assistent Julie Hesselberg fra MAPP Centret, der er en af forskerne bag rapporten.

Selv om danskerne kun i mindre grad træffer bæredygtige valg i supermarkedet, viser det nye ”Kvalitetsindeks 2019” også, at et flertal har intentioner om at ændre adfærd:

- Størstedelen af danskerne oplyser, at de ønsker at spise mere bæredygtigt, end de gør i dag. Vores resultater peger på, at forbrugerne mangler viden om bæredygtighed, og at det kan være svært at skelne mellem mere eller mindre bæredygtige fødevarer, så det kan være en del af forklaringen. Desuden er danskernes betalingsvillighed for kvalitetsmærkede fødevarer generelt begrænset.

Potentiale for bæredygtige fødevarer

Forskerne har i undersøgelsen delt forbrugerne op i tre segmenter.

Ca. 25 % af danskerne befinder sig i den ”kvalitetsbevidste” gruppe, som er de mest engagerede i indkøb og madlavning - og også de mest eksperimenterende i køkkenet og dem, der går mest op i naturlige fødevarer og økologi. I den modsatte ende af skalaen finder vi ”de uengagerede”, som går mindre op i indkøb og naturlighed og har færre færdigheder i køkkenet. Ca. 15 % af danskerne tilhører denne gruppe. Midt imellem har vi ”det moderate flertal”, som scorer jævnt på alle parametre. Størstedelen af danskerne, ca. 60 %, befinder sig i denne gruppe.

Inddelingen i segmenter kan bl.a. bruges til at målrette indsatser i forbindelse med kvalitetsmærkede fødevarer:

- For de kvalitetsbevidste forbrugere, som også er de mindst prisfølsomme, bør det være muligt at udvikle og markedsføre nye typer af kvalitetsfødevarer, der for eksempel fokuserer på bæredygtighed. Men hvis man ønsker at øge forbruget af kvalitetsfødevarer for det store flertal af moderate og uengagerede forbrugere, så er der brug for en mere langsigtet politikudvikling, hvor man for eksempel kan se på mulighederne for at styrke madlavningskompetencer, fortæller Julie Hesselberg.

Fakta om projektet

FINANSIERING
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2019-2022”

PROJEKTPARTNERE 
MAPP Centret, Aarhus Universitet

INTERESSEKONFLIKTER
Ingen

MERE INFORMATION
Projektets resultater er offentliggjort i en DCA-rapport, der kan downloades her

Læs tidligere artikler om kvalitetsindekset:

Forbrugernes tilfredshed med fødevarer i detailhandlen vokser
Mænd og kvinder er lige gode til at lave mad i hjemmet
Danskerne er madtilfredse
Danskerne vælger gerne forarbejdede fødevarer
Danskernes køkkenkompetencer kortlagt  

KONTAKT
Videnskabelig assistent Julie Hesselberg - MAPP Centret, Aarhus Universitet - Mail: juhe@mgmt.au.dk - Fastnet: 87166037 


DCA