Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet flytter sin fødevareforskning fra Foulum og Årslev til Aarhus

Aarhus Universitet prioriterer øget samspil med virksomheder inden for fødevareområdet og forventer derfor at placere Institut for Fødevarer i Agro Food Park i Skejby.

Fødevareforskningen på Aarhus Universitet flytter til Skejby. Foto: Lise Balsby

For at øge mulighederne for samspil med fødevarevirksomheder forventer Aarhus Universitet at flytte Institut for Fødevarer fra Foulum og Årslev til Agro Food Park i Skejby. Flytningen er udtryk for et ønske om at styrke forskningsmiljøet inden for fødevarer og samtidig intensivere samarbejdet med virksomhederne. Derudover forventes myndighedsrådgivningen styrket, ligesom studerende får endnu bedre muligheder for at indgå i fødevareforskningen.

Fødevareforskningen, som nu holder til i henholdsvis Årslev på Fyn og i Foulum, forventes at flytte til Agro Food Park i Skejby. Her er en lang række fødevarevirksomheder allerede ved at etablere sig, og Videncentret for Landbrug er ligeledes placeret her. I følge planerne skal Aarhus Universitet i 2018 samle sine fødevareaktiviteter i Skejby.

- Produktion af fødevarer spiller en stor rolle for Danmark og udviklingen inden for sektoren er stærkt knyttet til forskningen på området. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi udnytter synenergierne mellem virksomheder og forskningsmiljøer. Jeg ser meget store muligheder for øget samarbejde med såvel store som mindre virksomheder, siger dekan Niels Chr. Nielsen

Det er planen, at der i Agro Food Park skal etableres kontor- og laboratoriebygninger til 110 medarbejdere, samt væksthuse og andre forsøgsfaciliteter. Aarhus Universitet planlægger desuden at samle væksthusfaciliteter fra flere institutter. Udover Institut for Fødevarer er der tale om at samle væksthuse fra henholdsvis Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Bioscience i Skejby. På den måde styrkes forskningssamarbejdet på tværs af fagområder.

- Sammenhængen mellem den fremtidige fødevareforskning i Skejby og vores stærke veletablerede forskningscenter i Foulum, bliver en central akse for fødevare- og landbrugsforskning i Danmark. Forskningscenter Foulum har allerede nu internationale styrkepositioner inden for fødevarer fra jord til bord, bæredygtig planteproduktion, husdyrproduktion med bedre dyrevelfærd, økologiske produktionsformer og bioraffinering/bioenergi på de to forskningscentre vil supplere hinanden, siger prodekan Kurt Nielsen.

- Vi har valgt at fremlægge vores planer på nuværende tidspunkt, da vi har et ønske om at både virksomheder og vores egne medarbejdere er bekendt med vores planer, siger dekan Niels Chr. Nielsen.

Inden planerne med byggeriet til Institut for Fødevarer kan blive til virkelighed, skal byggeplanerne godkendes af myndighederne. Desuden skal Aarhus Universitets bestyrelse godkende projektet. Forudsat de nødvendige godkendelser fra myndighederne forventes en endelig beslutning i løbet af 2015.

FAKTA:


Forskning og undervisning ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet omfatter hele kæden fra jord til bord, samt de sundhedsgavnlige egenskaber af fødevarer og fødevarekomponenter.

Institut for Fødevarer har førende kompetencer og ressourcer samt aktive nationale og internationale netværk. Derfor er instituttet i stand til at yde væsentlige bidrag til de globale udfordringer relateret til fødevarer; fødevareforsyning, fødevarespild, bæredygtig fødevareproduktion under forandrede klimaforhold og øget forekomst af livsstilssygdomme. Yderligere fokusområder er fødevarekvalitet, differentiering af fødevarer og nye, lettilgængelige og sunde fødevarer.

De fleste forskningsaktiviteter udføres i samarbejde med industri- eller forskningspartnere, og der er stor fokus på formidling, udvikling, demonstration og implementering af forskningsresultater til fordel for industri og samfund.


Se mere her: http://food.au.dk/

Yderligere oplysninger: Dekan på Science and Technology Niels Chr. Nielsen, mobil 2899 2541, e-mail: dean.scitech@au.dk