Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gluds legat

  • Legatet blev stiftet i 2002.
  • Midlerne fra legatet stammer fra salget af ejendommen
    Jensgård, beliggende nord for Juelsminde, som godsejer
    Asta Ruth Glud afhændede kort før sin død i 1999.

1. september 2021 er der frist for at søge om støtte fra Gluds Legat til forskningsprojekter inden for land- og skovbrug.   

Gluds Legat støtter forskningsprojekter inden for både grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning. 

Der kan kun ydes støtte til et konkret projekt, såfremt der efter bestyrelsens skøn foreligger en rimelig dokumentation for, at offentlig, herunder EU-støtte, ikke er opnået eller ikke er opnået i tilstrækkeligt omfang til at gennemføre projektet. 

Til det enkelte projekt ydes ikke støtte til overhead eller administrative bidrag eller løn til postdoc-stipendier eller ph.d.-stipendier.

Frist udløbet:

Ansøgninger sendes til:

Pr. post: Gluds Legat c/o Bøgh Nielsen, Nordrevej 30, 8700 Horsens.

Pr. e-mail: adv.bn@c.dk
                vkj@ign.ku.dk
                niels.halberg@dca.au.dk


Senest 1. september 2019