Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tidligere arrangementer

man 12 apr
09:00-12:00 | Online workshop
Nysgerrig på kultiveret kød?
Det nordeuropæiske netværk “Cultured meat – Nordic take” inviterer til en todages workshop, som har til formål at øge forståelsen for og formidlingen af konceptet blandt relevante interessenter.
ons 07 apr
14:00-15:00 | Webinar
CiFOOD webinar: Serendipitous Discovery through Data Visualization
How do you find the insights in your data that you weren’t looking for? Join CiFOOD Free Wednesday webinar to learn more
fre 26 mar
10:00-11:30 | Online
Orienteringsmøde om iCAP: Innovationspartnerskab om klimaneutralt landbrug
Danske og internationale landbrugssystemer er højt integrerede, og der er derfor brug for et helhedssyn på tilgangen til at reducere udledninger og øge CO2-optaget i landbrugsjord. Dette kræver en samlet indsats på tværs af forskning, erhverv og offentlige myndigheder – og det er formålet med det nye forskningspartnerskab iCAP.
tir 16 mar
12:45-12:00 | Online seminar
Seminar om europæisk forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for landbrug, fødevarer, klima og miljø
Europæiske regeringer står over for vigtige beslutninger om landbrug, fødevarer, klima og miljø. Forskningsbaseret myndighedsbetjening er i høj efterspørgsel, men varierer i hele Europa. Målet med det første transeuropæiske seminar på dette område er at lette udveksling af erfaringer, udfordringer og bedste praksis omkring, hvordan man leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening.
fre 12 mar
13:00-15:00 |
Ph.d.-forsvar: Variation og effekter af glykosidaser i mælk på frie og bundne mælkesukre
I løbet af sit ph.d.-studium har Anne Vuholm Sunds forsket i de naturlige glykosidaser i mælk. Glykosidaser kløver sukre, og kan derfor potentielt kløve de værdifulde mælkesukre, oligosakkariderne, som med sine præbiotiske effekter stimulerer væksten af fordelagtige bakterier i tarmen hos nyfødte.
fre 05 mar
14:00-17:00 | Zoom
Ph.d.-forsvar: Malkekvæg kan opleve sult under goldning
Ph.d.-studerende Guilherme A. Franchi, Institut for Husdyrvidenskab, afholder ph.d.-forsvar kl. 14.00. Hvis du vil følge det, foregår det på Zoom.
tor 04 mar
13:00-15:40 | Online, Zoom
Forbrugernes interesse for sundere fødevarer
På webinaret præsenterer forskere fra MAPP Centret og Institut for Fødevarer ny viden om forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer.
tor 04 mar
08:00-11:00 | Zoom
Ph.d.-forsvar: Hvad påvirker fordøjelsen af proteiner i slagtekyllinger?
Ph.d.-studerende Naja Bloch Pedersen, Institut for Husdyrvidenskab, afholder forsvar 4. marts. Ph.d.-forsvaret afholdes online og kan følges via link til Zoom.
tir 02 mar
10:00-12:00 |
Ph.d.-forsvar: Topografi og jordbundens elektriske ledningsevne: enkle redskaber til at vurdere forskelligheder i kunstigt drænede jorde
I løbet af sine ph.d.-studier har Maria Isabel Senal undersøgt størrelsesorden og profiler for redoxpotentialeværdier (Eh) og de forskellige former for kvælstof, potentielle denitrifikationsrater samt forskellige fysisk-kemiske jordbundsegenskaber ved forskellige konceptualiserede redoxmiljøer i rørdrænet landbrugsjord.
man 01 mar
14:00-16:00 | Online, Teams
Seminar: Europæisk forskningssamarbejde om bæredygtig anvendelse af landbrugsjorden
Det europæiske forskningsprogram EJP SOIL skal forbedre vidensgrundlaget for en bæredygtig, fremtidig anvendelse af landbrugsjorden, og medvirke til udvikling af løsninger, som bidrager til både fødevareforsyning og klimaløsninger.

Viser resultater 1 til 10 ud af 459

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste