Aarhus Universitets segl

Kvalitetsegenskaber

Forskningsaktiviteterne på Aarhus Universitet omfatter opbygningen af et vidensgrundlag på en række områder inden for råvare- og fødevarekvalitet. Det drejer sig blandt andet om forskning i betydningen af genetisk baggrund, fysiologiske, biokemiske og kemiske processer i planter og dyr for råvarekvaliteten af animalske og vegetabilske fødevarer.

Dertil kommer vidensopbygning om, hvordan den primære produktionsmåde, forarbejdning i fødevarevirksomheder samt lagring og opbevaring påvirker fødevarernes kvalitet og funktionalitet. Dette omfatter udvikling af metoder til vurdering af kvalitetsegenskaber.

Aftalen med Ministeriet omfatter desuden videnopbygning om teknologier til identifikation og anvendelse af enzymer, mikroorganismer og andre ingredienser og hjælpestoffer til ønskede sensoriske og sundhedsmæssige kvalitetsforbedringer af fødevarer.


Udvalgte publikationer

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase.

Undersøgelse af nye proteinkilders funktionelle egenskaber, fodereffektivitet og potentialer ift. nye fødevarer. En myndighedsbesvarelse evaluerer mulighederne for at anvende nye, grønne, plantebaserede proteinafgrøder med et højt proteinindhold, og som er dyrkbare på tempererede breddegrader, med fokus på, at levere protein til husdyrfoder og fødevarer. Læs undersøgelsen af nye proteinkilder her.

Hvordan påvirker græsprotein kødkvaliteten? I produktionsforsøg er der eksperimenteret med stigende mængder af kløvergræsprotein i foderet til slagtekyllinger og slagtesvin. Formålet er at finde et mere bæredygtigt alternativ til f.eks. sojaprotein. En undersøgelse udgivet som DCA-rapport belyser hvordan kødkvaliteten påvirkes. Læs artiklen om DCA-rapporten om græsprotein og kødkvalitet her.

Authentication of future green proteins – possible methods of analysis. En litteraturgennemgang redegør for tilgængelige analysemetoder for grønne proteinkilder, og deres anvendelighed i henholdsvis foder og fødevarer. Læs litteraturgennemgangen om analysemetoder for grønne proteinkilder her.

Besøg også DCA’s temaside for mælk her.