Aarhus Universitets segl

Beregning af kvælstofudvaskning (NLES)

Da det ikke er muligt at måle kvælstofudvaskningen fra samtlige marker i Danmark. I stedet beregnes udvaskningen med NLES5.

NLES5 er en såkaldt empirisk baseret udvaskningsmodel, som beregner den årlige udvaskning af kvælstof (nitrat-N) fra rodzonen. Modellen tager hensyn til effekten af kvælstoftilførsel, afgrøderækkefølge, efterårs- og vinterjorddække samt jordbund og vejrforhold.

Empirisk betyder, at modellen er udviklet på grundlag af faktiske målinger af nitratudvaskning fra rodzonen. Målingerne er foretaget i både forsøgsmarker og på landmænds marker, og der indgår 2053 observationer i NLES5; hvilket er langt flere end i de tidligere modeller.


Udvalgte publikationer

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase.

Ny beregningsmodel for kvælstofudvaskning. NLES5 er en opdateret og udvidet model til beregning af kvælstofudvaskning. Den ny model forbedrer grundlaget for bestemmelse af udvaskningen og konsoliderer estimatet for marginaludvaskningen. Læs artiklen "Ny beregningsmodel for kvælstofudvaskning".

NLES5 - An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone of agricultural land in Denmark. Rapporten beskriver grundlaget for den seneste version af NLES. Læs DCA-rapport nr. 163