Aarhus Universitets segl

Ekspertliste - klima

Samspillet mellem landbrug og klima – klimaændringer og tilpasninger

Jørgen Eivind Olesen

Institutleder Institut for Agroøkologi

Reduktion af klimagasser fra markbruget

Lars Elsgaard

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Søren O. Petersen

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Ingrid Kaag Thomsen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Reduktion af klimagasser fra husdyrbruget

Peter Lund

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Reduktion af drivhusgasser fra gartneriproduktionen

Carl-Otto Ottosen

Professor Institut for Fødevarer - Planter, Fødevarer og Klima

Lavbundsområder og palidikultur

Mogens Humlekrog Greve

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Poul Erik Lærke

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Biomasse og bioraffinering

Uffe Jørgensen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Livscyklusanalyser

Marie Trydeman Knudsen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Troels Kristensen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Lisbeth Mogensen

Lektor Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Bæredygtige produktionssystemer

Tommy Dalgaard

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Reduktion af klimagasser via planteforædling

Torben Asp

Professor Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus - Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Flakkebjerg