Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ekspertliste - klima

Samspillet mellem landbrug og klima – klimaændringer og tilpasninger

Jørgen Eivind Olesen

InstitutlederInstitut for Agroøkologi

Reduktion af klimagasser fra markbruget

Lars Elsgaard

LektorInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Jørgen Eriksen

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Søren O. Petersen

ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Ingrid Kaag Thomsen

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Reduktion af klimagasser fra husdyrbruget

Peter Lund

ProfessorInstitut for Husdyrvidenskab - ANIS Nutrition

Reduktion af drivhusgasser fra gartneriproduktionen

Carl-Otto Ottosen

Professor MSOInstitut for Fødevarer - Planter, Fødevarer og Klima

Lavbundsområder og palidikultur

Mogens Humlekrog Greve

SektionslederInstitut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Poul Erik Lærke

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand

Biomasse og bioraffinering

Uffe Jørgensen

ProfessorInstitut for Agroøkologi - Klima og Vand

Livscyklusanalyser

Marie Trydeman Knudsen

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Troels Kristensen

SeniorforskerInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Lisbeth Mogensen

LektorInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Bæredygtige produktionssystemer

Tommy Dalgaard

Sektionsleder ProfessorInstitut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Reduktion af klimagasser via planteforædling

Torben Asp

Professor MSOCenter for Kvantitativ Genetik og Genomforskning - Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Flakkebjerg