Aarhus Universitets segl

Konsekvenser af øget biomasseproduktion

Forskningsinitiativet Biobase har haft ambitioner om at øge det samlede udbytte af biomasse fra det danske landbrugsareal og udnytte biomassen dels til erstatning for fossil energi, men også til øget hjemlig produktion af protein som erstatning for soja fra Sydamerika.

Når der udvikles nye produktionssystemer eller teknologier, der muliggør ovenstående sporskifte, har det flere miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser.

I regi af forskningsplatformen ECO-ECO er der gennemført detaljerede analyser, der netop afdækker konsekvenserne af øget biomasseproduktion og øget fremstilling af biobaserede produkter i bred forstand. Endvidere er de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved en implementering af de mest lovende teknologier analyseret. Det er sket for bl.a. at kunne informere beslutningstagere/myndigheder om muligheder og begrænsninger.

Platformen har opbygget tværfaglige kompetencer i samfunds- og miljøøkonomiske samt økologisk økonomiske analyser herunder LCA og integreret disse redskaber til samlede analyser af potentialer og udfordringer i bioøkonomien.