Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikationer

DCA udgiver løbende såkaldte DCA-rapporter, indeholdende hovedsageligt forskningsresultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold. Endvidere kan rapporterne indeholde beskrivelser af større samlede forskningsprojekter eller fungere som bilag til temamøder.

Rapporterne er trykt i et mindre oplag, men kan frit downloades her

 

I bestræbelsen på at leve op til Aarhus Universitetets retningslinjer for transparens og deklarering af eksternt samarbejde er der i samarbejde mellem AU/STs dekanat og relevante forskere udarbejdet supplerende oplysninger og præciseringer til en række DCA rapporter.

En oversigt over de pågældende rapporter kan findes her

Kontakt

Jette Ilkjær

Kontorfuldmægtig DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug