Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikationer

Resultater fra forskningen publiceres i internationale, videnskabelige tidsskrifter, og der publiceres over 500 publikationer om året. Publikationerne kan findes via Aarhus Universitets publikationsdatabase.
Besøg Publikationsdatabasen via dette link.

DCA udgiver også en rapportserie, DCA-rapporter, som hovedsageligt formidler myndighedsrådgivning fra DCA til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM). Der kan endvidere udgives rapporter, som samler og formidler viden fra forskningsaktiviteter.

Rapporterne trykkes i et mindre oplag, men kan frit downloades. Download rapporterne via dette link.

I bestræbelsen på at leve op til Aarhus Universitetets retningslinjer for transparens og deklarering af eksternt samarbejde er der i samarbejde mellem AU/STs dekanat og relevante forskere udarbejdet supplerende oplysninger og præciseringer til en række DCA rapporter. Enkelte indstik er efterfølgende blevet korrigeret. 
En oversigt over de pågældende rapporter kan findes her­