Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikationer

DCA udgiver løbende såkaldte DCA-rapporter, indeholdende hovedsageligt forskningsresultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold. Endvidere kan rapporterne indeholde beskrivelser af større samlede forskningsprojekter eller fungere som bilag til temamøder.

Rapporterne er trykt i et mindre oplag, men kan frit downloades her

 

I bestræbelsen på at leve op til Aarhus Universitetets retningslinjer for transparens og deklarering af eksternt samarbejde er der i samarbejde mellem AU/STs dekanat og relevante forskere udarbejdet supplerende oplysninger og præciseringer til en række DCA rapporter. Enkelte indstik er efterfølgende blevet korrigeret.

En oversigt over de pågældende rapporter kan findes her

Kontakt

Jette Ilkjær

Kontorfuldmægtig DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug