Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontakt

For at sikre et tværgående samarbejde på jordbrugs- og fødevareområdet har Aarhus Universitet etableret DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Centret består dels af de faglige miljøer på en række institutter, dels af en centerenhed.

Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Herudover bidrager centerenheden til videnudveksling og understøtter strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt.

På siden her finder du en oversigt over medarbejdere i DCA's centerenhed. 

Myndighedsbetjening

Kontakt til sektor og erhverv/Internationalt samarbejde

Kommunikation

Administration