Aarhus Universitets segl

Case: Danske frø i førertrøjen

Forskere fra Institut for Agroøkologi deltager i et projekt, der skal bidrage til at reducere brugen af pesticider og øge udbyttet i græs- og spinatfrø.  


Frø fylder ikke meget hver for sig, men samlet set har produktion og eksport af græs og spinatfrø stor betydning for Danmark. Danske landmænd står for cirka halvdelen af EU’s samlede produktion af græs- og kløverfrø og 75 procent af verdens spinatfrøproduktion. 

Produktion af frø er således noget, som danske landmænd er rigtigt gode til, men produktionen kan gøres endnu bedre. Højere udbytter og mindre pesticidforbrug står højt på ønskesedlen. Samtidig stiller kunderne skrappe krav. Ved de højeste kvalitetskrav skal græsset være fint, svagtvoksende, meget mørkt og helt og aldeles fri for ukrudt. I spinatfrø må der højst være tre ukrudtsfrø i en 250 g prøve, der typisk indeholder 20.000-25.000 spinatfrø.   

Højere udbytte og bedre kvalitet

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet (AU) er med i et nyt forskningsprojekt, Vinderfrø2025, der er bevilget 15 mio. kr. fra Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) og er et samarbejde mellem Brancheudvalget for Frø, Seges og Aarhus Universitet  

Projektet har til formål at udvikle bæredygtige løsninger til at reducere behovet for ukrudtsmidler og samtidig producere høje frøudbytter af topkvalitet. 

Dette gøres blandt andet ved at opnå en bedre og mere stabil effekt af vækstreguleringsmidler via differentieret og målrettet tildeling af kvælstof og fastsættelse af afgrødens præcise behov ud fra optimeret monitering af afgrøden. Målet er at finde den helt rigtige kombination af udviklingsstadie, klimaforhold, kvælstoftildeling samt tidspunkt og dosering af vækstregulering blandt andet ved hjælp af sensorteknologi.

Et andet mål i projektet er at reducere brugen af ukrudtsmidler i frøgræs. Det skal opnås ved at udvikle rækkedyrkningssystemer, hvor der kan bruges en kombination af båndsprøjtning og mekanisk rensning imellem rækkerne og behandling med selektive ukrudtsmidler over afgrøderækkerne. 

- Vi forventer, at vi på denne måde kan reducere behandlingshyppigheden af ukrudtsmiddel med 50-70 procent, siger lederen af AU’s aktiviteter i projektet, seniorforsker Birte Boelt fra Institut for Agroøkologi. 

Superspinatfrø

Ukrudt og svampesygdomme er de største udfordringer i produktionen af spinatfrø. Med hensyn til svampesygdomme vil forskerne blandt andet screene forskellige efterafgrøder for deres forebyggende effekt på visnesyge i spinat og undersøge biologiske midler. 

For at forebygge ukrudt vil forskerne blandt andet undersøge mulighederne for at kombinere strip tillage og båndsprøjtning i spinatrækken med mekanisk rensning eller båndsprøjtning imellem rækkerne.  

Om projektet

Navn: Vinderfrø2025

Tidshorisont Fire år med begyndelse 2017

Bevilget 15 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Partnere: Brancheudvalget for Frø (projektleder), Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet , Seges. DLF, DSV-Frø Danmark A/S, Barenbrug Danmark Aps, Jensen Seeds A/S, Vikima Seed og Syngenta Danmark