Aarhus Universitets segl

Vi undervurderer eget forbrug af slik og chips

Vi er godt klar over, at vores eget forbrug af slik og chips er for højt - men vi mener hver især, at vores eget forbrug er lavere end andre danskeres forbrug. Det viser en ny undersøgelse foretaget af MAPP Centret og Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, der stiller skarpt på udviklingen i portionsstørrelser af slik og chips i Danmark.

Foto: Colourbox

Vi opfatter vores eget forbrug af slik og chips som moderat i sammenligning med andre danskeres forbrug, selv om vi samtidig synes, at vi selv spiser for meget.

Dette er en af konklusionerne i en ny undersøgelse foretaget af forskere fra MAPP Centret og Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, der netop er udgivet som DCA-rapport. Formålet med undersøgelsen har været at belyse danskernes opfattelse af portionsstørrelser og forbrug af slik og chips.

Susanne Hansen, videnskabelig assistent på MAPP Centret og én af forskerne bag undersøgelsen, forklarer, hvorfor indsigt i vores portionsstørrelser er vigtig:

- Der er i litteraturen evidens for, at store portioner øger indtaget af kalorier. Store portionsstørrelser er blevet mere udbredt i takt med, at andelen af overvægtige i befolkningen er steget. Portionsstørrelser er ikke den eneste faktor, der spiller ind, men det er en veldokumenteret faktor.

Undersøgelsen består af fire dele. Del 1 er en litteraturgennemgang. Del 2 er en markedsanalyse af udviklingen i salg af slik, bland-selv-slik og chips med fokus på forskellige portionsstørrelser. Del 3 består af to spørgeskemaundersøgelser af danske forbrugeres portionsopfattelser af henholdsvis slik og chips. Del 4 er en interviewundersøgelse med danske forældre.

Store portioner sælger

Markedsanalysen viser, at der de senere år har været et øget salg af mellemstore posestørrelser af slik og chips - og en nedgang i salget af flere mindre posestørrelser.

Det fortæller Kamilla Kragelund, der er videnskabelig assistent på Institut for Fødevarer, og som står bag markedsanalysen:

- Der er sket en stigning i salget af bland-selv-slik samt slikposer mellem 231 og 499 g, mens salget af de øvrige portionsstørrelser - både de mindste og de allerstørste - er faldet. Dette betyder dog, at det totale salg af slik ligger ret stabilt i perioden 2013 til 2018. Det totale salg af chips har til gengæld været stigende i hele perioden fra 2004 til 2018, og særligt poserne i størrelsen 101 til 200 g er populære blandt de danske forbrugere

Vi undervurderer forbrug

I modsætning til salgstallene, viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne, at forbrugerne havde en tendens til at vælge de mindre portionsstørrelser som en passende mængde, når de blev præsenteret for valget mellem flere forskellige portionsstørrelser af slik og chips:

- Forbrugerne er godt klar over, at de spiser mere end de burde. I gennemsnit angav respondenterne, at de spiste signifikant mere, end det er passende at spise – et resultat, der i øvrigt blev bekræftet af udsagnene i interviewundersøgelsen. Dog mente respondenterne i begge spørgeskemaundersøgelser, at de spiste signifikant mindre portioner af enten slik eller chips end personer af samme alder og køn som dem selv. Vi ser en signifikant forskel på, hvor store portioner respondenterne angav, at de selv spiste, og hvad de mente var normen at spise. Dette gælder både for slik og chips, fortæller Susanne Hansen.

Sociale normer i fokus

Undersøgelsens resultater kan danne grundlag for nye tiltag til at begrænse danskernes indtag af slik og chips – blandt andet nye kommunikationsstrategier:

- Det er ikke en effektiv strategi at fortælle forbrugerne, at de burde spise mindre portioner af slik og chips. Det ved vi alle sammen godt! Det kan være en mulighed at fokusere på ”social norms messaging”, hvor man giver råd og informationer med sociale normer som omdrejningspunkt – i stedet for forbrugerens eget helbred. Det kan være beskeder om, at andre forbrugere i samme situation spiser mindre. Dette har også vist sig at være effektivt, når det kommer til at få folk til at øge indtaget af frugt og grønt.


Fakta om projektet

Finansiering     Rapporten er udarbejdet på bestilling fra Fødevarestyrelsen, som en del af ”Rammeaftale indgået mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2019-2022”.
Projektpartnere MAPP Centret, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet 
Interessekonflikter Ingen
Mere information
Kontakt
Download DCA-rapporten "Danskernes forbrug af slik og chips - en undersøgelse af portionsstørrelser"


Susanne Hansen, videnskabelig assistent - Institut for Virksomhedsledelse, MAPP Centret -sha@mgmt.au.dk - Telefon: 87165067 
Artiklen har været til gennemsyn hos analysehuset Nielsen, der har godkendt anvendelsen af data for salg af slik, bland-selv-slik og chips med fokus på forskellige portionsstørrelser, som er leveret af Nielsen.