Aarhus Universitets segl

Velfærden hos kalve og køer under lup i to nye projekter

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, skal undersøge kalvenes velfærd i økologiske besætninger, samt hvad det betyder for køer, der lider af yverbetændelse, at komme i sygeboks. Videncenter for Dyrevelfærd støtter de to projekter.

Forskerne vil vurdere kalvenes velfærd i både økologiske og konventionelle malkekvægsbesætninger.
Det nye projekt skal undersøge, hvad det vil betyde for malkekøer med yverbetændelse at blive opstaldet i sygeboks.

Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) har bevilget penge til to nye projekter, der har fokus på dyrevelfærd hos kvæg. Projekterne ledes af forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Bevillingerne er del af en pulje på godt 2,6 mio. kr., som ViD støtter forskning i dyrevelfærd med.

 

Velfærd hos øko-kalve

Det ene projekt, der omhandler velfærd hos økologiske kalve, har titlen: ”Kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger”. Formålet med dette projekt er at vurdere kalves velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger i deres første halve leveår sammenlignet med kalve i konventionelle malkekvægsbesætninger og på den baggrund identificere mulighederne for at forbedre velfærden for de økologiske kalve.

 

Baggrunden for kalveprojektet er, at økologiske kalves opvækstbetingelser på en række områder adskiller sig fra typiske konventionelle kalves. Bl.a. må økologiske kalve højst gå adskilt i en uge mod otte uger i konventionelle systemer. Økologiske kalve skal have mælk i 13 uger, gå på græs i sommerhalvåret, når de er over fire måneder gamle, og fodres med økologisk foder.

 

Antibiotikabehandling af økologiske kalve er, i forhold til konventionelle kalve, mere besværlig og dyr samtidig med, at der er begrænsninger på, hvor mange gange økologiske kalve må behandles. Økologiske kalve har generelt en højere dødelighed end konventionelle kalve. Nye resultater tyder på øget diarre hos økologiske kalve i forhold til konventionelle.

 

Forskerne vil gennemføre to vurderinger af dyrevelfærden i hhv. januar-marts og juni-august i 30 økologiske og 30 konventionelle malkekvægsbesætninger samt indsamlet data på dødelighed og medicinforbrug i alle 60 besætninger for 2014 og 2015. Projektet løber fra 1. januar 2015 til 31. marts 2016 og ledes af professor Jan Tind Sørensen.

 

Sygeboks til syge køer

Det andet projekt hedder: ”BRUGBOXEN - betydning af brug af sygeboks til køer med mastitis for dyrenes bedring, velfærd og produktion”. Projektet skal undersøge, hvad det vil betyde for malkekøer med moderat klinisk yverbetændelse at blive opstaldet i sygeboks. Forskerne vil dels se på faktorer som dyrenes adfærd og velfærd i sygdomsperioden og dels på dyrenes efterfølgende bedring, risiko for tilbagefald samt mælkeydelse.

 

Baggrund for projektet er, at yverbetændelse er den hyppigst forekommende smitsomme produktionssygdom hos malkekøer. Den rammer årligt over 200.000 køer i Danmark. Ny forskning har vist, at selv relativt milde tilfælde af yverbetændelse fører til markante ændringer i dyrenes adfærd, mælkeproduktion og forekomsten af inflammationsmarkører i mælken. Disse ændringer fortsætter selv efter behandling med antibiotika.

 

Meget tyder på, at velfærden hos køer med mastitis kan være så påvirket af selv milde sygdomsudbrud, at opstaldning i sygeboks vil være afgørende for disse dyrs velfærd. Forskerne vil belyse, hvorvidt dette er tilfældet, og om  opstaldning i en sygeboks har gavnlige effekter for dyrene på længere sigt. Projektet begynder i 2016 og ledes af seniorforsker Mette S. Herskin.

 

Fakta om Videncenter for Dyrevelfærd (ViD)

ViD er et samarbejde mellem myndigheder og universiteter, som har til formål at styrke indsatsen på dyrevelfærdsområdet. ViD har siden starten af 2010 haft til opgave at opsamle og formidle viden om dyrevelfærd.

 

Derudover igangsætter ViD hvert år nye projekter på de områder, hvor der især er problemer med dyrevelfærden – en indsats der komplementerer den indsats, der i øvrigt foregår på universiteterne.

 

Siden 2010 har ViD årligt bevilliget i alt tre millioner kroner til Aarhus Universitet og  Københavns  Universitet (1,5 mio. til hver) til projekter med fokus på dyrevelfærd.

 

Projekterne er typisk forsknings- og udviklingsprojekter, men kan også være projekter vedrørende opsamling af viden eller systemudvikling.

 

 

Yderligere oplysninger:

Professor Jan Tind Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: jantind.sorensen@anis.au.dk, telefon: 8715 7923, mobil: 2078 3343

 

Seniorforsker Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: MetteS.Herskin@anis.au.dk, telefon: 8715 7945, mobil: 5050 2969