Aarhus Universitets segl

Unikke cellelaboratorie-faciliteter ved Aarhus Universitet har bidraget til grundlaget for opstart af genbank til bevarelse af truede dyrearter

Julie Strand - nyuddannet forsker fra Aalborg Universitet - har gennemført en stor del af sin forskning i bevarelse af dyrearter ved cellelaboratoriet ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet i Foulum. Sidste år fik hun tildelt en international pris for sit arbejde.

Julie Strand har gennemført en stor del af sin forskning i bevarelse af dyrearter ved cellelaboratoriet ved Institut for Husdyrvidenskab ved AU. Privatfoto.
Julie Strand har gennemført en stor del af sin forskning i bevarelse af dyrearter ved cellelaboratoriet ved Institut for Husdyrvidenskab ved AU. Privatfoto.

Julie Strand fra Aalborg Universitet forsvarede i fredags sin ph.d. i Randers Regnskov. Forsvaret har haft stor international bevågenhed, da Julie i sin forskning har arbejdet med innovative teknikker til bevarelse af genetisk materiale fra blandt andet truede dyrearter – et arbejde som er uhyre vigtigt i forhold til at undgå, at en lang række dyrearter uddør i fremtiden.

Blandt tilhørerne var samarbejdspartnere fra USA, England, Tyskland, Sydamerika og Danmark. Heriblandt var medvejlederne professor Henrik Callesen og seniorforsker Stig Purup fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet (AU) i Foulum. Stig Purup, som også er adjungeret professor ved Aalborg Universitet, hvor Julie har været indskrevet som ph.d., har fulgt Julies arbejde tæt, idet hun har lavet det meste af sin forskning i AU’s cellelaboratorier i Foulum:

”Julie har her hos os arbejdet med at forbedre måden og teknikkerne, hvorpå man kan bevare genetisk materiale fra bl.a. truede arter. Helt specifikt har hun arbejdet med at etablere levedygtige cellelinjer fra padder. I dag er 42% af alle padder truede eller allerede uddøde og det er derfor stærkt nødvendigt at vi konstant udvikler de bevaringsværktøjer og indsatser vi har i dag, forklarer Stig Purup.  

I løbet af sit forskningsprojekt har Julie nedfrosset vævsprøver og cellelinjer fra mange forskellige dyrearter fra Randers Regnskov og andre zoologiske haver i Danmark. Hun har endvidere publiceret det første af to manuskripter i Animals med resultater fra forsøgene gennemført i cellelaboratorierne ved Institut for Husdyrvidenskab, AU.

Julie udtaler følgende om sit arbejde i AU Foulum: ”Den viden, assistance samt high-end faciliteter Foulum har kunne tilføre projektet, har kun været med til at styrke det yderligere”.

Julie Strand fik sidste år tildelt den internationale pris: ”The French Institute Nordic Award (FINA), som gives til unge forskere, der arbejder med grøn innovation og biodiversitet. Prisen overrækkes i september 2021 ved IUCN’s World Congress i Marseille.

 

Du kan læse mere om Julies Strands ph.d.-forsvar i Randers Amtsavis.

 

Vi ønsker Julie stort tillykke med ph.d.’en og det flotte arbejde.

Bag om forskningen

 

Finansiering

PhD projektet er finansieret af Randers Regnskov. Julie Strand har været indskrevet ved Aalborg Universitet men har lavet det meste af sit eksperimentelle arbejde ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.    

Samarbejde

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab og Randers Regnskov.

    

Ekstern kommentering

Julie Strand er ansat ved Randers Regnskov og har givet sine kommentarer/rettelser til artiklen.   

 

Interessekonflikter

Ingen

Læs mere 

Link til videnskabelig artikel:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7912844/pdf/animals-11-00367.pdf

Kontakt

Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.
E-mail: Stig.Purup@anis.au.dk