Aarhus Universitets segl

Undersøgelse sætter fokus på chaufførers rolle under dyretransport

Aarhus Universitet har gennemført det hidtil største studie af chaufførernes rolle i at vurdere malkekøers egnethed til transport.

Antallet af dyretransporter stiger. Foto: Kirstin Dahl-Pedersen, Aarhus Universitet

Selvom både landmænd, slagterier og chauffører spiller centrale roller for malkekøers velfærd, når de skal slagtes, så har der hidtil ikke været studier af transportørernes del af området. Aarhus Universitet har fokus på problemstillingen, og har udført et studie af chaufførernes rolle i at vurdere malkekøers egnethed til transport til slagteriet.  Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Research in Veterinary Science.

-          I de her år stiger antallet af dyretransporter, og dyrene transporteres længere og længere. Alligevel ved vi meget lidt om chaufførerne som gruppe, og de er helt centrale – de har jo ansvaret for dyrene under transporten. Den her undersøgelse er vores første forsøg på at inddrage chauffør-aspektet mere i vores arbejde med dyrevelfærd under transport, siger seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Hun og kollegaer fra universitetet gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt 66 danske chauffører, som kører med malkekøer til slagtning.  Det svarer til over halvdelen af alle kreaturchauffører i Danmark, og undersøgelsen er den hidtil største om chaufførers viden om og erfaring med dyrs egnethed til transport.

Tvivl om transportegnethed

Undersøgelsen viste blandt andet, at 48 procent af chaufførerne ikke svarede rigtigt, når de blev spurgt om to specifikke spørgsmål om lovgivningen inden for dyretransport. 35 procent oplyste, at de jævnligt er i tvivl, når de skal vurdere malkekøers egnethed til transport. 

-          Resultaterne viser, at den her gruppe gør deres bedste for at passe deres arbejde, og at de tænker over dyrevelfærd. Men de har også nogle udfordringer – en del af dem er for eksempel i tvivl om transportegnethed, siger Mette S. Herskin. 

Området er kompliceret, blandt andet da reglerne for hvornår et dyr er egnet til transport, kan være svære at fortolke. Samtidig kan det have alvorlige konsekvenser for såvel dyr som mennesker, hvis der sker fejl.

 -          Det er ikke en ukompliceret situation at løse, og man kan sikkert tilgå problemstillingen fra mange vinkler, som kan bidrage med hjælp – for eksempel ny teknologi, regler, der er lettere at anvende, og så nok også i form af træning og rådgivning, siger Mette S. Herskin.

 På forskningsområdet fortsætter arbejdet med chaufførernes rolle inden for dyrevelfærd.

 -          Vi ønsker forskningsmæssigt at fortsætte med at have fokus på gruppen. Det her er kun første spadestik, for vi kan se, hvor vigtig chaufførernes rolle er under transport af dyr. Vi vil også meget gerne kende andre grupper af chauffører, for eksempel dem, der kører med svin, fjerkræ eller mink, siger Mette S. Herskin. 

Læs mere om undersøgelsen af transportørernes viden om dyrs transportegnethed i Research in Veterinary Science


For yderligere oplysninger

Seniorforsker Mette S. Herskin

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Email: mettes.herskin@anis.au.dk

Tlf: 87 15 79 45 / 50 50 29 69