Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Temadag markfrø og Firmadag

I år afholdes ”Temadag markfrø” sammen med ”Firmadag” for agrokemiske virksomheder på AU Flakkebjerg

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 16. juni 2022,  kl. 10:00 - 15:30

Sted

AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Pris

450 DKK DKK

Ved arrangementet serveres frokost. Pris for deltagelse 450,00 kr.

Frist for tilmelding er fredag den 10. juni 2022.

Program
09.30 Kaffe
10.00 - 10.15 Introduktion til forsøgene
10-15 - 15.30

Markvandring

 • Fungicidløsninger i hvede, vårbyg (Eurowheat, alternativ kemi, DTR)
 • Knoldbægersvamp i raps
 • Afgrødetilpassede blomsterstriber, vinterraps
 • Variabel dosering af herbicider ved rækkesprøjtning i hunde-græs, strandsvingel og almindelig rajgræs
 • Rækkebredde og båndsprøjtning i rødsvingel og almindelig rajgræs
 • Rækkesprøjtning i engrapgræs og rødsvingel
 • 00-kvalitet i engrapgræs
 • Forårsudlæg af engrapgræs
 • Startgødskning af engrapgræs
 • Grundlag for implementering af ny kvælstofregulering i rød-svingel
 • Præcisionsdyrkning med robot
 • Monitering af insekter ved hjælp af sensorer
 • Status vedr. skadedyrsbekæmpelse i hvidkløver