Aarhus Universitets segl

Grisetransporter under lup: Forstå nuancerne bag debatten

I en undersøgelse af grises forhold under transport, fandt danske forskere ubetydelige effekter af etagehøjden i lastbilerne. Forsker fra Aarhus Universitet ser nu behov for at tilføje nuancer for at undgå misfortolkning af resultatet. Frihøjderne i virkelighedens grisetransporter er nemlig anderledes end i undersøgelsen.

Foto: AU Foto

Flere etager giver mulighed for flere grise per lastbil. Men lavere højde over dyrene på hver etage kan måske gå ud over ventilationen og grisenes mulighed for at bevæge sig. Netop det har professor Mette S. Herskin og hendes forskerteam på Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab undersøgt sammen med kolleger fra Institut for Byggeri og Bygningsdesign, som er eksperter i ventilation.

EU’s fælles regler foreskriver, at grise skal have mulighed for ’god ventilation og naturlige bevægelser’ under transport. Mens der er konkrete grænser for loftshøjder for slagtesvin, så har man manglet viden om – og regler for – hvilke etagehøjder, der skal til for at opnå god ventilation og mulighed for naturlige bevægelser for de ca. 15 millioner smågrise, som Danmark hvert år eksporterer til opfedning i udlandet.

"Vores resultater viser, at for de etagehøjder, vi har undersøgt, er der næsten ingen forskel på de valgte mål for ventilation og grisenes mulighed for naturlige bevægelser", siger Mette S. Herskin, som er en af landets førende forskere i grisetransport.

Men man skal passe på med at fortolke, hvad resultaterne betyder for, hvordan grise transporteres i dag, forklarer hun. Der mangler nogle nuancer.

"Selvom vores resultater er klare, så siger de kun noget om de frihøjder, vi har testet, og kan derfor ikke bruges til at drage konklusioner for lavere frihøjder – det er simpelthen ikke undersøgt, hvad der sker, hvis man anvender frihøjder, der er lavere end de testede", siger hun.

Undersøgelsen er bestilt og udført som en del af den forskningsbaserede rådgivning, som Aarhus Universitet udfører for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Grisetransport i praksis

Forskningsprojektet har undersøgt fire forskellige etagehøjder og deres effekt på luftkvalitet, rumtemperatur og smågrisenes mulighed for at bevæge sig naturligt under transport.

Selv om resultaterne viser, at etagehøjden her ikke betyder ret meget, så mangler der endnu en vigtig nuance. En ny bekendtgørelse med krav om 41 procent frihøjde over grisene er nemlig på vej.

Etagehøjderne i forsøget var mellem 60 og 90 cm. For en gennemsnitsgris fra forsøget svarer det til en frihøjde over grisen på mellem de krævede 41 procent og op til 111 procent af dyrenes højde, da det i bestillingen til undersøgelsen specifikt var defineret, at de undersøgte smågrise skulle veje mellem 20 og 25 kg. Men grisene i dagens grisetransporter er i praksis oftest større end i undersøgelsen, og den frie højde over grisens ryg er dermed lavere.

”I den virkelige verden er grisene ofte tungere og derfor højere, end grisene i forsøget var. Det betyder for eksempel, at en gris på 30-32 kg i en lastbil med 5 etager vil have en frihøjde på ca. 27-30 procent, altså under de 41 procent, som var den laveste i forsøget", siger professor Mette S. Herskin.

De eksisterende køretøjer på fem etager, kan derfor på sigt ikke overholde den nye bekendtgørelse. For at sikre, at man overholder kravene om frihøjde over grisen, er branchen nødt til at omstille til fire etagers køretøjer.

Hvad konkluderer undersøgelsen?

Som nævnt havde undersøgelsen til formål at indsamle en række mål for god ventilation og naturlige bevægelser blandt de transporterede smågrise. Undersøgelsens resultat viste ganske tydeligt, at de forskellige undersøgte etagehøjder (60, 70, 80, 90 cm) ikke havde indflydelse på disse mål, som alle overholder eller overstiger bekendtgørelsens krav.

”Resultaterne af vores forsøg siger alene noget om dyrenes forhold ved etagehøjder med frihøjde over grisen på mindst 41procent. De siger intet om, hvorvidt en lavere frihøjde vil forværre dyrenes forhold”, siger hun og fortsætter ”hvis vi skal kunne sige noget velunderbygget om, hvad frihøjder under 41 procent betyder, så vil det bedste være at indsamle nye data for netop det – og allerhelst med grise i den kommercielt relevante størrelse", siger Mette S. Herskin.

Selvom undersøgelsen ikke besvarer alle spørgsmål, er der skabt et godt fundament for eventuelle kommende undersøgelser. Forskerne har udviklet nye metoder og teknologier til at bestemme temperaturen i køretøjerne og dyrenes mulighed for naturlige bevægelser undervejs, og projektet har på den måde lagt grundlaget for fremtidig forskning i dyretransport med fokus på såvel etagehøjde som andre aspekter.

Forskerne bag har lavet et udvidet dansk sammendrag af rapporten, som kan læses her.

Der er yderligere tekniske detaljer, der kan hjælpe med forståelsen af rapporten. De findes her.