Aarhus Universitets segl

Sunde tarme skal styrke knoglerne

Danske og amerikanske forskere samarbejder med Arla Foods Ingredients om at udvikle et unikt fødevarekoncept, der på en og samme tid tilfører en højeffektiv calciumkilde og stimulerer tarmene for en bedre optagelse og styrkelse af knoglerne.

Foto: Flemming Nielsen.

Med alderen sætter en afkalkning af knoglerne ind, og det skønnes, at hver femte kvinde i Europa over 50 år lider af knogleskørhed. Med en konstant vækst i den aldrende befolkning udgør dette en samfundsmæssig stor udfordring og økonomisk belastning. Omkostningerne beløber sig alene i Danmark til omkring 12 milliarder kroner om året i behandling af skader, genoptræning, hjemmehjælp mv.

I et nyt forskningsprojekt, der har fået bevilling fra Innovationsfonden, vil forskere fra Københavns Universitet, Sjællands Universitetshospital, Aarhus Universitet og USDA Western Human Nutrition Center i USA sammen med virksomheden Arla Foods Ingredients udvikle en ny type ingrediens, der kombinerer mælkecalcium med vallepermeat rig på laktose og/eller præbiotiske kostfibre. Præbiotika er kendt for at gavne bakterier i tarmsystemet. Det skal skabe et miljø i tarmen så calcium optages bedre.

Ressourceudnyttelse og bedre livskvalitet

Lykkes det at udvikle denne nye ingrediensløsning, vil produktet kunne bidrage til at reducere det store antal af knoglebrud, der hvert år betyder utallige sygehusindlæggelser, sygedage og ikke mindst nedsat livskvalitet hos mange mennesker. Samtidig er det også med til at sikre en optimeret ressourceudnyttelse i mejeriindustrien, da man kan bruge spildprodukter fra osteproduktionen.

”Dette er et klart win-win projekt med et kæmpe potentiale. I Arla Foods Ingredients får vi mulighed for yderligere at udvikle vores biocirkulære forretning, og dermed øge vores potentiale for et større råvaregrundlag. Samtidigt medvirker vi til at løse en stor samfundsmæssigt udfordring ved at udvikle nye fødevareingredienser, som kan bidrage til at styrke knoglerne i udsatte befolkningsgrupper,” siger Executive R&D Advisor Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods Ingredients.

De biofunktionelle ingredienser skal findes i valle, som i dag er en sidestrøm ved produktion af ost, men som har et højt indhold af mælkecalcium, som kan udvindes. Målet er at fødevare-ingredienserne samtidig skal stimulere tarmmiljøet til et optimalt optag af mineraler.

På den måde har projektet to målsætninger. Dels at bidrage til cirkulær økonomi, hvor man forsøger at udnytte alle råvarer fuldt ud og dels ny forskning i hvordan en velfungerende tarm er en vigtig faktor for vores sundhed og velbefindende.

Forskningen i tarmmiljøet tager udgangspunkt i et etårigt studie, hvor det undersøges hvordan og i hvilket omfang mælkecalcium optages og styrker knoglerne hos 400 kvinder i overgangsalderen. Dokumentation for dette findes ikke i dag, og den nye viden vil være af stor betydning for at fore-bygge tabet af knoglemasse.

Avancerede studier i tarmmiljøet

Ud over dette store interventionsstudie inkluderer projektet også avancerede studier på tarmmiljøet, ved hjælp af såkaldte metabolomics og tarmmikrobiom analyser. Sammen med amerikanske forskere specialiseret i machine learning teknikker forventer projektgruppen, at disse omfattende data kan identificere endnu ukendte sammenhænge omkring livsstil, fødevareindtag og knoglemineralisering, der efterfølgende kan benyttes til at udvikle skræddersyede løsninger for kvinder med risiko for osteoporose.

Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet er primært involveret i metabolomics analyser.

- Metabolomics analyserne vil give et ”funktionelt read-out” af tarmbakteriernes aktivitet. De skal således være med til at kaste lys over, hvad der er for nogle faktorer og mekanismer i tarmen, der har betydning for hvor godt calcium optages. Og hvordan vi aktivt kan modulere disse faktorer ved at kombinere mælkecalcium med inulin, der er en præbiotisk fiber og som vi formoder vil optimere betingelserne i tarmen, forklarer Hanne Christine Bertram, som er professor ved Institut for Fødevarer.


KontaktHanne Christine Bertram, Professor, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Tlf. 6168 7389. Mail: hannec.bertram@food.au.dk

Henrik Jørgen Andersen, Senior Executive R&D Advisor, Arla Foods Ingredients. Tlf: 20 95 12 41. Mail: hejan@arlafoods.com Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden Tlf: 61 90 50 45. Mail: jens.bomholt@innofond.dk   
FaktaInnovationsfondens investering: 15.4 mio. kr. Samlet budget: 22.1 mio kr. Varighed: 5 år Officiel titel: RENEW - Valorization of dairy sidestreams to fight calcium deficits in postmenopausal Women 
Om partnerneArla Food Ingredients er førende producent af valleingredienser til fødevareindustrien, spædbørns-ernæring, sportsernæring, samt medicinske applikationer.
 
Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring har ledende ekspertise i ernæring og mange års erfaring med at gennemføre interventionsstudier.

Det Nationale Videnscenter for Knoglesundhed ved Sjællands Universitetshospital er specialiseret i sundhedsinnovation samt undersøgelse og formidling af knoglesundhed.

Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab forsker bl.a. i interaktionerne mellem kost, tarm-mikrobiomet og besidder ekspertise indenfor mikrobiologi og analyse af tarmmikrobiomets sammen-sætning og funktion.

Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet har kompetencer indenfor meta-bolomics analyser i ernæringsforskningen.

USDA Western Human Nutrition Center i USA er førende indenfor bioinformatik anvendt i ernærings- og mikrobiomforskning.  
Bag om forskningenArtiklen bygger på en pressemeddelelse udarbejdet af Innovationsfonden.