Aarhus Universitets segl

Stor tilslutning til AU sommerkursus i foderplanlægning i malkekvægsbesætninger

Kvægforskere fra Institut for Husdyrvidenskab, AU-Foulum har stået i spidsen for et netop afholdt internationalt AU Summer University-kursus om foderplanlægning til malkekvæg: ”Feed ration planning in dairy cattle herds”. Der har været stor tilslutning til kurset, som har haft deltagende studerende og undervisere fra mange forskellige lande, heriblandt Holland, Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, New Zealand, Uruguay, USA og Pakistan.

I kløvergræsmarken hos landmand Henning Madsen.

Et omfattende internationalt kvægkursus om foderplanlægning i malkekvægsbesætninger er for nyligt afviklet med kvægforskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, som arrangører. Formålet med kurset har været at give de studerende redskaber til at planlægge, sammensætte og evaluere foderplaner i konventionelle malkekvægsbesætninger.

I løbet af det 10 dage lange kursusforløb har de studerende fået gennemgået en lang række emner inden for foderplanlægning. Undervisningen har taget udgangspunkt i NorFor-systemet og har bestået af en vekslen mellem forelæsninger, gennemgang af besætningsdata og forskellige cases, hjemmeopgaver og selvstudium, ekskursioner, øvelser, gruppediskussioner samt udarbejdelse af rapporter.

Omdrejningspunktet for kurset var data fra, og besøg på to progressive kvægbrug: Yllebjerg Landbrug, ved Henning Madsen, Hodsager med 265 malkekøer og Henrik Grønne, Vinderup med 316 malkekøer. Begge kvægbrug havde velvilligt stillet foder- og produktionsdata til rådighed, og havde åbnet stalddørene for besøg. Kvægbrugskonsulenterne Vibeke Duckwaider og Katrine Bjørn, SAGRO, deltog i besøgene, og de studerende kunne således diskutere forholdene på de to brug med såvel kvægbrugerne som deres konsulenter.

 I kostalden med de yngre køer hos landmand Henrik Grønne.

 

To studerende fra henholdsvis Holland og Danmark har følgende oplevelse af kurset:

Koen van Helvoort, masterstuderende, Animal Science, Wageningen University, Holland

For me it was interesting to learn about the feed evaluation system for dairy cattle in the Nordic countries. As the NorFor system is relatively new, it contains a lot of assumptions which have not been taken into account in the Dutch feed evaluation system. Therefore, this course gave me the opportunity to look more critically at the current Dutch system. I also liked the excursions to both farms and the group exercise, which helped to apply the knowledge into practice. The teachers came from different universities and gave inspiring lectures. Additionally, I found the extra session about compact feeding very useful as it is an actual topic in Denmark and an upcoming feeding strategy in the Netherlands. Beside the academic part of the course, I liked the atmosphere in the group and the exchange of knowledge between students of different countries. Therefore, I can recommend everyone interested in dairy nutrition to spend part of the summer in Denmark by following this course.

 

Sofie B. Skovsgaard, Masterstuderende, Aarhus Universitet

Generelt et meget spændende og interessant kursus, hvor vi har lært at anvende værktøjer i NorFor i praksis. Vi har været på to gårdbesøg, der blev anvendt som case-besætninger. Case-besætningerne blev brugt til beregning af forskellige scenarier i NorFor, blandt andet med fokus på non-GMO og miljøpåvirkning. Gårdbesøgene har også givet en forståelse for, hvad man gør i praksis, hvilket har været anvendeligt i forhold til den teori, vi har lært i kursusforløbet. 

Det er et internationalt kursus, hvor vi har lært meget om det danske fodersystem, men også om fodersystemer og normer fra andre nationaliteter, hvilket har været meget lærerigt, og været med til at udvide vores viden og opfattelse af, hvor forskelligt man kan drive kvægbesætninger. 

 

De ansvarlige for kvægkurset har været seniorforskerne Martin Riis Weisbjerg, Mogens Larsen og Jakob Sehested fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Derudover er undervisningen blevet varetaget af Egil Prestløkken; NMBU, Norge, Thomas Pauly, SLU, Sverige, Mark Hanigan, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, samt Troels Kristensen, Marianne Johansen, Søren Østergaard, Janne Rothmann Holm fra Aarhus Universitet, samt Henrik Martinussen, Nicolai Ingemann Nielsen og Niels Bastian Kristensen fra SEGES. Kurset fik støtte fra NOVA (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network).

 

Kurset forventes gentaget i 2019.

 

Flere oplysninger

Martin Riis Weisbjerg og Mogens Larsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Martin.Weisbjerg@anis.au.dk;

Mogens.Larsen@anis.au.dk