Aarhus Universitets segl

Større satsning på øko-forskning

En ny hal til forskning i økologisk husdyrbrug indvies på AU Foulum 13. september 2012.

Med etablering af en ny økohal bliver der endnu bedre forhold for forskere og forsøgsdyr i forbindelse med forskning i økologiske husdyrhold. Foto: Søren Tobberup Hansen, AU

Forbrugerne køber i stigende grad økologiske æg, kød og mejeriprodukter. For at være med til at imødekomme den stigende efterspørgsel på økologiske madvarer skal der satses endnu mere på at skabe ny viden om økologisk fødevareproduktion. Derfor opretter AU Foulum en ny hal til forskning i økologisk husdyrproduktion. Hallen indvies ved et åbent hus arrangement 13. september 2012.

Arrangementet byder på en række foredrag om blandt andet den seneste forskning i økologisk jordbrug og hesteadfærd samt mulighed for at se sig omkring i den nye økohal.

- Et af målene inden for økologisk landbrug er at tilgodese dyrenes behov. Med den stigende produktion er der stort behov for at forske og udvikle økologiske produktionsmetoder, der gør det muligt at tage de nødvendige hensyn til dyrenes velfærd, siger lederen af Institut for Husdyrvidenskab, Klaus Lønne Ingvartsen, Aarhus Universitet.

Den nye økohal, som hører under Institut for Husdyrvidenskab, vil give forskerne bedre muligheder for at forske i økologiske husdyrbrug. Den 1600 m2 store hal ligger i tilknytning til 43 ha økologiske dyrkede arealer. Det vil give dyrene mulighed for at få adgang til at komme udendørs. Økohallen vil også blive brugt til forskning i heste, herunder adfærdsundersøgelser og udvikling af et økologisk hestehold.

Bæredygtighed har også været et nøgleord i selve hallens indretning. Der er etableret et stort solcelleanlæg, jordvarme og opsamling af regnvand.  

Den nye økohal og dens tilhørende areal indgår i en samlet økologisk platform på AU Foulum, som blandt andet omfatter 170 ha, der anvendes til dyrkning af økologiske afgrøder og udvikling af ny markteknik.

Det er gratis at deltage i det åbne arrangement, men man skal tilmelde sig forinden. Læs mere om indvielsen af den nye økologiske økohal og tilmelding til arrangementet her.

 

Yderligere oplysninger: Sekretariatsleder Jens Bech Andersen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7758, email: Jens.BechAndersen@agrsci.dk