Aarhus Universitets segl

Sommerworkshop om dyrkning og afsætning af blandingsafgrøder

Vi inviterer til workshop og markdag den 24. juni om dyrkning og afsætning af korn-bælgfrugt blandingsafgrøder.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 24. juni 2024,  kl. 10:00 - 15:00

Sted

AU Viborg, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Vi besøger forsøgene med blandingsafgrøder på Foulumgård og hører konkrete erfaringer fra de landmænd, som i 2024 har forsøg med blandingsafgrøder på deres marker. På den baggrund udveksler vi erfaringer for fremtidig dyrkning af blandingsafgrøder. Samtidig identificerer vi de områder, hvor vi skal indhente mere viden og erfaring til næste års forsøg.

En af de store udfordringer vi har identificeret, er afsætning af den høstede afgrøde. Derfor handler den anden halvdel af dagen om, hvordan afgrøden efter høst kan behandles og hvad aftagerne har af tanker om blandingsafgrøder.

Arrangementet er gratis, men tilmelding her er nødvendig af hensyn til forplejning.

S.U. senest d. 17. juni.

Vi ser frem til en spændende dag!

Program:

10:00-10:30: Registrering og kaffe.

10.30-10.50: Velkomst og kort oprids af muligheder og barrierer for blandingsafgrøder.

10:50-11:40: Landmændenes erfaringer i deres forsøg: Hvad kan vi lære fra de danske samdyrkningssystemer?

11:45-13:00: Frokost i det grønne og markvandring ved Foulumgaard.

13:10-13:25: Oplæg om erfaringer med sortering og rensning af kornafgrøder v. Gl. Buurholt.

13:25-13:40: Oplæg om bælgfrugten som fødevare v. Ditte Tranbjerg fra Linser for Livet.

13.40-13.55: Oplæg om afsætning af blandingsafgrøder til grovvareselskaber (oplægsholder annonceres snarest)

14:00-14.30 Diskussion: Hvordan afsættes samdyrkede korn- og bælgfrugtsafgrøder 

14:30-15:00: Netværk med kaffe og kage + afrunding på arrangementet.

Del gerne invitation og program med relevante aktører.

Mødet arrangeres i regi af LEGUMINOSE, GrainLegsGo, SoilValues projekterne.