Aarhus Universitets segl

Seminar i Bruxelles om grøn bioraffinering som understøtter den fælles landbrugspolitik

Bioraffinering af græs og kløvergræs giver mulighed for en bæredygtig produktion af planteprotein og biobaserede produkter, som understøtter målene i den europæiske landbrugspolitik. Et seminar i Europa-Parlamentet i Bruxelles sætter fokus på mulighederne.

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Der er behov for innovative løsninger, hvis målene i den fælles, europæiske landbrugspolitik skal indfries. Politikken skal bl.a. sikre stigende hensyntagen til miljø og klima. Samtidig skal politikken sikre, at der også i fremtiden er en europæisk landbrugs- og fødevaresektor, som kan producere både konkurrencedygtige og bæredygtige fødevarer til de europæiske forbrugere.

Herudover står EU ligesom resten af verden over for gigantiske klimaudfordringer, og herunder krav om at reducere anvendelsen af ??fossile brændstoffer og produkter. En andet stort problem er den omfattende europæiske import af sojaprotein, som har store miljø- og klimamæssige konsekvenser i bl.a. Sydamerika.

Alt i alt kalder udfordringerne på nye og innovative løsninger - en af løsningerne kan ligge i udvinding af protein fra grønne afgrøder.

Dyrkning af flerårige, grønne afgrøder som fx græs og kløvergræs kan have store positive effekter på både miljø og klima. De flerårige græsafgrøder indeholder store mængder protein, og kan give et højere udbytte end enårige afgrøder.

Forskningen har vist, at det er teknisk muligt at udvinde protein fra græsafgrøderne i en kvalitet, som gør at det kan erstatte sojaprotein. Der er med andre ord mulighed for på samme tid at tilgodese både miljø, klima og landbrugsproduktionen.

En række danske og europæiske virksomheder er nu i gang med at omsætte forskningsresultaterne til praktisk produktion. Dermed bidrager de til opfyldelse af den fælles landbrugspolitik og til løsning af vores store udfordringer.

Europæisk seminar

Et seminar, som organiseres af Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), skal på den baggrund sætte fokus på mulighederne for at nye, lokale bioraffinaderier kan bidrage til EU's selvforsyning med planteprotein og nye biobaserede produkter, samtidig med at de støtter EU's politik for miljø og klima.

Det er planlagt at seminaret afholdes i Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles den 17. november 2020.

Den 26.november holdes et on-line seminar, der går i dybden med tekniske samt dyrknings- og miljømæssige aspekter af grøn bioraffinering.

Læs mere om seminarerne og tilmeldingsmulighederne.