Aarhus Universitets segl

Seminar: Europæisk forskningssamarbejde om bæredygtig anvendelse af landbrugsjorden

Det europæiske forskningsprogram EJP SOIL skal forbedre vidensgrundlaget for en bæredygtig, fremtidig anvendelse af landbrugsjorden, og medvirke til udvikling af løsninger, som bidrager til både fødevareforsyning og klimaløsninger.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 1. marts 2021,  kl. 14:00 - 16:00

Sted

Online, Teams

Det femårige europæiske forskningsprogram EJP SOIL startede i 2020 med deltagelse af partnere fra 24 lande i Europa. I programmet er der et omfattende samarbejde med interessenter (stakeholdere) – bl.a. myndigheder, landmænd, virksomheder og NGO'er som har interesse for området.

På seminaret vil danske forskere, som deltager i arbejdet, give en formel introduktion til EJP SOIL og præsentere foreløbige resultater fra samarbejdet for projektets stakeholdere.

Seminaret henvender sig således primært til programmets stakeholdere, men alle interesserede er velkomne. Det er muligt at registrere sig som stakeholder på www.ejpsoil.org.

 

Program
14:00-14:05 Velkomst og baggrund for seminaret. v/Lars Munkholm
14:05-14:20  EJP SOILs rolle i det europæiske forskningslandskab. v/Niels Halberg
14:20-14:30 Introduktion til EJP SOIL ift kortlægning af vidensbehov. v/Lars Munkholm
14:30-14:50 Resultater fra indledende interessentinddragelse v/Martin Hvarregaard Thorsøe
14:50-15:00 Pause
15:00-15:20 Præsentation af Roadmap for EJP SOIL v/Lars Munkholm
15:20-15:40 I regi af EJP SOIL er der i 2020 igangsat en række forskningsprojekter. Der gives en introduktion til projekter, som er særligt relevante i en dansk kontekst

· Carboseq: Omhandler C-lagringspotentiale. Det store 4 mill Euro projekt som inkluderer alle lande. v/ Lars Elsgaard
· INSURE: Lavbundsprojekt med fokus på ”tradeoffs” mellem C lagring og øvrige emissioner af drivhusgasser samt N og P tab. v/ Poul Erik Lærke
· SensRES: Handler om metoder til nedskallering af jordbundsdata – håndtering digitale jordbundsdata. v/ Mogens Greve / Anders B. Møller
 
15.40-15.45 I 2021 bliver det også muligt for europæiske forskningsmiljøer at søge om støtte til forskningsfinansiering hos EJP SOIL. Emnerne i udbuddet præsenteres. v/Lars Munkholm
15:40-15:55 Spørgsmål og diskussion
15:55-16:00 EJP SOIL kommunikation og formidling. v/Line Carlenius Berggreen
16:00  Afrunding og tak for i dag

 

 

Moderator: Claus Bo Andreasen

Tilmelding

Deltagelse i mødet kræver tilmelding.
Før mødet tilsendes et link, som gør det muligt at deltage.