Aarhus Universitets segl

Projekttilsagn giver millionregn over Aarhus Universitet

Forskere ved Aarhus Universitet blev hevet op af hatten i syv ud af ni tilfælde, da Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd uddelte dets bevillinger for 2012.

Forskere fra Aarhus Universitet er involveret i forskningsprojekter, som Det Strategiske Forskningsråd netop har tildelt 142 mio. kr. Foto: Colourbox

Hele syv ud af ni projekter, som har modtaget støtte fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd, har forskere fra Aarhus Universitet som deltagere.

Rådet har i alt uddelt 142 mio. kr. til de ni projekter, som har deltagelse af Aarhus Universitet. Fem af projekterne har ledelse af en forsker fra Aarhus Universitet, mens yderligere to projekter har forskere fra Aarhus Universitet som deltagere.

For Institut for Molekylærbiologi og Genetik gav uddelingen fra Det Strategiske Forskningsråd gevinst hele tre gange.

Seniorforsker Christian Würtz Heegaards ”Transcobalamin in Milk and Optimal Vitamin B12 Uptake (TRIM)” har modtaget 14,3 mio. kr. til projektet, der har et samlet budget på 18,1 mio. kr. Projektet omhandler optagelsen af vitamin B12, som mindskes med alderen og kan give udslag i blodmangel, træthed og svigtende hukommelse. Forskerne ønsker at udvikle et fødevareprodukt, der kan sikre en effektiv optagelse af B12 og vil tage udgangspunkt i nye undersøgelser, der viser, at B12 optages særligt effektivt fra mælk.

I projektet, der tæller fem partnere, deltager også Institut for Ingeniørvidenskab fra Aarhus Universitet. 

Seniorforsker Mogens Sandø Lund har fået midler til at etablere et strategisk forskningscenter, der skal skabe fundamentet for en ny generation af genomiske forædlingsredskaber på tværs af kulturplanter og husdyrarter.  Projektet omfatter en lang stribe af ind- og udenlandske samarbejdspartnere og har fået et tilsagn fra Det Strategiske Forskningsråd på 30,6 mio. kr. Budgettet for projektet, der bærer titlen ”GenSAP: Centre for Genomic Selection in Animals and Plants” er på 68,7 mio. kr.

Den sidste forsker fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, der har modtaget støtte, er seniorforsker Peter Løvendahl, som sammen med blandt andre forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, vil sigte mod at fremavle køer med genetisk potentiale for minimal metanudskillelse og optimal foderudnyttelse. Projektets titel er ”Reduction of methane emissions from dairy cows and concurrent improvement of feed efficiency obtained through host genetics and next generation sequencing of rumen microbiome” og har modtaget 12,2 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Projektets samlede budget er på 14 mio. kr. 

Institut for Agroøkologi har også fået tilsagn om bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd. Seniorforsker Tommy Dalgaard skal stå i spidsen for forskningsalliancen ”DNMARK: Danish Nitrogen Mitigation Assessment: Research and Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production”, som har modtaget 20 mio. kr. og samlet har et budget på 30,9 mio. kr. Projektets 22 partnere skal blandt andet udvikle innovative, forskningsbaserede løsninger for at sikre en bæredygtig forvaltning af kvælstof i jordbruget, og er et samarbejde mellem en vifte af danske og udenlandske universiteter, kommuner og landbrugets følgevirksomheder. 

Lektor Michael Kristensen fra samme institut leder projektet ”EvoPPM – Evolution-proof pest management”, som vil udvide forståelsen af organismers tilpasning til forskellige bekæmpelses-systemer ved at sammenligne udviklingen af resistens hos glimmerbøsser, skulpesnudebiller og bladrippe-snudebille, som er skadedyr på raps, græsukrudtet vindaks og svampesygdommen hvedegråplet. Projektet, der skal udføres i samarbejde med Bayer CropScience, har modtaget 15,5 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og har et samlet budget på 19,9 mio. kr.

Forskere fra Aarhus Universitet er endvidere med i to andre projekter, som har opnået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. Det drejer sig om projektet ”ELIN: The effects of enterolignans in chronic disease”, som har Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse som projektleder. Professor Knud Erik Bach Knudsen fra Institut for Husdyrvidenskab er med i projektet, der vil undersøge om lignaner, som indgår i fiberrige fødevarer, kan forbedre overlevelsen for personer med kræft, hjertesygdom og type 2 diabetes. Projektet har modtaget 13,8 mio. kr. og har et samlet budget på 16,7 mio. kr. 

Endelig har seniorforsker Charlotte Lauridsen fra Institut for Husdyrvidenskab en andel i projektet ”Early milk and microbiota to improve later immunity”, som har Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet som projektleder. Projektet, der kobler studier på raske og syge spædbørn med modelstudier i grise og mus og viser hvordan infektionsmodtageligheden, tarmen og tarmens bakterier samt hjernens funktion påvirkes af fødselstype, antibiotika og forskellige typer mælk, har modtaget 35,6 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd og har et samlet budget på 73,5 mio. kr. 

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Christian Würtz Heegaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, telefon: 8715 5462, e-mail: cwh@mb.au.dk

Seniorforsker Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, telefon: 8715 8024, mobil: 2075 1222, e-mail: mogens.lund@agrsci.dk

Seniorforsker Peter Løvendahl, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, telefon: 8715 7495, e-mail: peter.lovendahl@agrsci.dk

Seniorforsker Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, telefon: 8715 7746, mobil: 20706132, e-mail: tommy.dalgaard@agrsci.dk

Lektor Michael Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, telefon:  8715 8116, mobil: 2964 5725, e-mail: michael.kristensen@agrsci.dk

Professor Knud Erik Bach Knudsen, Institut for Husdyrsundhed, Aarhus Universitet, telefon: 8715 8063, mobil: 2064 7598, e-mail: knuderik.bachknudsen@agsrci.dk

Seniorforsker og sektionsleder for Immunologi og Mikrobiologi, Charlotte Lauridsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, telefon: 8715 8019, e-mail: charlotte.lauridsen@agrsci.dk