Aarhus Universitets segl

Pilotprojekt skal støtte omstillingen til burfrie systemer til æglæggere i EU

Den 21. maj 2021 startede projektet ”Best practices for alternative egg production systems” (Best Practice Hens). Projektet har til formål at indsamle viden om bedste praksis, hvad angår hold af hønniker og æglæggere i burfrie systemer (i stald, på friland og økologiske), som kan understøtte omstillingen til burfrie systemer til æglæggere i EU.

Aarhus Universitet deltager i et nyt EU-projekt, som skal indsamle viden, som kan understøtte omstillingen til burfrie systemer til æglæggere i EU. Foto: Ida Marie Jensen.
Aarhus Universitet deltager i et nyt EU-projekt, som skal indsamle viden, som kan understøtte omstillingen til burfrie systemer til æglæggere i EU. Foto: Ida Marie Jensen.

”Best Practice Hens” er støttet af EU og løber i to år, dvs. frem til maj 2023. Konsortiet er udvalgt igennem et licitationsudbud og består af syv partnere og to underleverandører, som i alt repræsenterer fem lande: Utrecht University (projektleder, NL), Wageningen University & Research (NL), the Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, BE), Aarhus Universitet (DK), Neiker (ES), the Instititute of Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (PL) og Ecovalia (ES). AviVet (NL) og Kipdip (PL) er med som underleverandører.

I løbet af projektets første år udvikles bedste praksis for hold af hønniker og æglæggere i burfrie systemer. For at indsamle input til dette er fire lande inkluderet, hvor en høj procentdel af æglæggerne allerede holdes i burfrie systemet (Holland, Tyskland, Frankrig og Danmark). Ligeledes bliver information om den specifikke situation i fire målgruppelande, som stadig er i gang med omstillingen, indsamlet for at tilpasse bedste praksis til deres lokale forhold (Belgien, Spanien, Portugal og Polen). Ud over management og indhusning vil der særligt blive fokuseret på overvågning af dyrevelfærd, økonomi og bæredygtighed. Omstillingen til burfrie systemer skal føre til forbedret dyrevelfærd, forbedret indtægt for landmanden og generel forbedret bæredygtighed.

I løbet af projektets andet år bliver bedste praksis og vejen til en succesfuld omstilling præsenteret i de fire målgruppelande (Spanien, Polen, Portugal og Belgien) og ved et stort internationalt producentmøde i Bruxelles. I løbet af projektet tages der højde for særlige omstændigheder i målgruppelandene, som kan støtte eller hindre omstillingen til burfrie systemer. Interessenter fra ægindustrien, europæiske landbrugsorganisationer og NGO’er involveres i projektet fra starten. De repræsenteres via et Stakeholder Advisory Board (Interessentkonsulentudvalg)1 for at samle deres input til bedste praksis og for at sikre, at de givne råd er relevante og støtter omstillingen til burfrie systemer.

Med ”Best Practice Hens” bestræber projektet sig på at bidrage til en bæredygtig omstilling til burfri indhusning af æglæggere i Europa.


1 EUWEP, COPA-COGECA, Eurogroup for Animals, Federation of Veterinarians of Europe, EFSA, Lohmann Tierzucht, ERPA, Vencomatic.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:    

Finansiering

Projektet er støttet af EU kommissionen/DG Sante    

Samarbejdspartnere

Konsortiet består af syv partnere og to underleverandører:
  • Utrecht University (projektleder, NL),
  • Wageningen University & Research (NL),
  • the Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, BE),
  • Aarhus Universitet (DK),
  • Neiker (ES),
  • the Instititute of Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (PL) og Ecovalia (ES).

AviVet (NL) og Kipdip (PL) er med som underleverandører.

Ekstern kommentering

Alle partnerne har haft mulighed for at kommentere artiklen. 

  

Interessekonflikter

Ingen

Læs mere 

Besøg projektets hjemmeside for mere information: www.bestpracticehens.eu

Kontakt

Seniorforsker: Anja Brinch Riber, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet: anja.riber@anis.au.dk

Projektleder: professor T. Bas Rodenburg (t.b.rodenburg@uu.nl). 

Kommunikationsansvarlig: Angela Morell Pérez (ecovalia.international@ecovalia.org)