Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Frøkvalitet og fugtforhold

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 26. marts 2024, Shabnam Rezaei Saghinsara

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 26. marts 2024,  kl. 14:00 - 17:00
Foto: Shabnam Rezaei Saghinsara

I løbet af sine ph.d.-studier har Shabnam Rezaei forsket i sædefrøs fugthistorik, fugtsorptionsisotermer og tørringsforhold (temperatur) i relation til frøenes optimale levedygtighed. At forstå de dynamiske effekter ved tørring af frø, fugthysterese og disse aspekters indvirkning på frøenes levedygtighed er nødvendigt for at kunne træffe kvalificerede, formålstjenlige beslutninger om opbevaring af frøpartier til kommercielle formål eller i genbanker.

Disse nye forskningsresultater bidrager til sikring af den genetiske mangfoldighed og til en mere effektiv forvaltning af frøkollektioner. Selv små justeringer af de eksisterende protokoller kan indebære betydelige fordele. Dette studie vil derfor direkte bidrage til at forstærke indsatsen for bevaring af frø, forbedre forvaltningen af virksomheders frøpartier og i sidste ende styrke landbrugets resiliens over for befolkningstilvækst, klimaforandring og miljøforringelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi (AU Flakkebjerg), Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: tirsdag, 26 marts 2024 kl. kl. 14
Sted: Bygning 7613, lokale C101, auditorium, Institut for Agroøkologi (AU Flakkebjerg), Aarhus Universitet, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Afhandlingens titel: Seed Quality and Moisture Relations
Kontaktinfo: Shabnam Rezaei, e-mail: Shabnam.rezaei@agro.au.dk

Bedømmelsesudvalg:
Distinguished Professor Emeritus Kent J. Bradford, Department of Plant Sciences, University of California-Davis, USA
Associate Professor Sara Mira, Biotechnology-Plant Biology Department, Technical University of Madrid, Spanien
Seniorforsker Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Seniorforsker Fiona R. Hay, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejleder:
Research Director Julia Buitink, Research for Agriculture, Food and Environment, INRAE, University of Angers, Frankrig

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.