Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Den mikrobielle økologi i denitrificerende bioreaktorer med træflis – et skridt nærmere mikrobiel styring

I løbet af sine ph.d.-studier har Arnaud Jéglot undersøgt mikrober der sørger for denitrifikation i bioreaktorer med træflis ved lave temperaturer.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 21. juni 2022,  kl. 12:00 - 13:00

Sted

8814 - 3075, Auditorium, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele

Arrangør

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Foto: Arnaud Jéglot

Sådanne bioreaktorer etableres for at fjerne nitrat i drænvand fra landbruget, men har kun begrænset effektivitet i vinterhalvåret. Det er derfor vigtigt at forbedre fjernelsen af nitrat ved lave temperaturer for at beskytte de naturlige akvatiske økosystemer mod kvælstofforurening i drænvandet.

De nye forskningsresultater dokumenterer ved hjælp af molekylære analyser den alsidige mikrobielle økologi i bioreaktorer med træflis og bidrager til forståelsen af disse økosystemer. Studier af opformerede og isolerede kulturer af kuldetolerante denitrificerende bakterier er et skridt i retning af en fremtidig implementering af mikrobiel styring for at forbedre rensningen af drænvand i bioreaktorer med træflis ved lave temperaturer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 12.00
Sted: 8814 - 3075, Auditorium, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele
Ph.d.-forsvaret gennemføres endvidere online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til kch@agro.au.dk.

Afhandlingens titel: Microbial ecology and management of denitrifying woodchip bioreactors for enhanced treatment of agricultural drainage water at low temperature

Kontaktinfo: Arnaud Jéglot, e-mail: arnaud.jeglot@agro.au.dk, tlf.: +45 50117549

Bedømmelsesudvalg:

Seniorforsker Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Professor Jens Aamand, Department of Environmental Biotechnology, GEUS.

Adj. Assistant Professor Gary Feyereisen, Department of Soil, Water and Climate, University of Minnesota, USA.

Hovedvejleder:
Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejledere:
Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Senior Science Manager Kirk Matthew Schnorr, Novozymes A/S

Science Manager Sebastian Reinhold Sørensen, Novozymes A/S

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N