Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

På vej mod nul pesticidrester i danske æbler

Forskning viser, at det er muligt at reducere eller eliminere rester af pesticider i æbler. Nu bliver forskningsresultaterne afprøvet i praksis.

02.01.2015 | Janne Hansen

Forskere ved Aarhus Universitet har opnået en række lovende resultater, som nu afprøves i praksis. De kan føre til mindre brug af pesticider i æbleproduktionen. Foto: Janne Hansen

Når man snupper et æble fra frugtskålen falder valget normalt på en frugt uden brune skurvpletter, ormehuller eller andre uskønheder. Da æbler er udsat for mange skadedyr og sygdomme, er det normalt nødvendigt at sprøjte frugtkulturerne med pesticider.

Samtidig med, at vi forbrugere stiller store krav til frugternes kosmetiske udseende, afværger vi os ved tanken om at spise rester af disse pesticider. Forskningsresultater fra Aarhus Universitet giver flere bud på, hvordan dette dilemma løses i den konventionelle frugtproduktion. Nu vil forskerne, i samarbejde med GartneriRådgivningen, afprøve forskningsresultaterne i praksis i et treårigt projekt, der er bevilget 4,8 mio. kr. fra Fødevareministeriets Grøn Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). Projektet hedder "Dansk frugt uden sprøjterester" (DAFRUS)

- Kosmetiske krav og mange skadevoldere gør æbler til en af de mest sprøjtede kulturer. Derfor finders der ofte pesticidrester på frugterne. Restforekomsterne udgør ikke noget sundhedsmæssigt problem, men deres tilstedeværelse er genstand for hyppig negativ presseomtale og fra politisk side presses der på for at reducere pesticidforbruget, forklarer lederen af projektet, seniorforsker Marianne G. Bertelsen fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet.

Nulrest af pesticider

For at være sikker på, at frugterne er helt uden pesticidrester, det vil sige nulrest, er det nødvendigt at undgå sprøjtninger fra omkring afblomstring frem til høst. Det vil kræve en radikal omlægning af den nuværende sprøjtestrategi, hvor der typisk sprøjtes 7-10 gange i den periode, hvor frugten udvikles.

Forskerne ved Aarhus Universitet har netop afsluttet et treårigt projekt, der viser, at med optimal sprøjtning af frugten i perioden inden frugtsætning er det muligt at undgå at sprøjte i den periode, da frugterne udvikles, uden at det fører til store tab og uden at der kommer pesticidrester på frugten. Det er den såkaldte nulreststrategi. Resultaterne fra dette forsøg er på vej til at blive publiceret.

I DAFRUS bliver disse forskningsresultater udsat for et realitetstjek i tre erhvervsplantager. Her vil der være forskellige smittetryk, sortssammensætning, mikroklima og sprøjtefører. Det betyder, at der kan opnås et bedre grundlag for at bedømme i hvor stort omfang og med hvilke omkostninger nulreststrategien kan implementeres i erhvervet.

Forebyggelse af rådne frugter

Den største udfordring med nulreststrategien er at forebygge angreb af rådsvampe.

- Råd angriber selve frugterne, så i dette tilfælde kan man ikke nøjes med behandling tidligt i sæsonen – man må vente, til der er frugter. Denne strategi kan meget nemt efterlade pesticidrester på frugterne. Rådangreb er afhængig af sæson og plantage, men vi mangler et ordentligt varslingssystem, siger Marianne G. Bertelsen.

I projektet DAFRUS vil forskerne derfor udvikle værktøjer til at varsle, hvor alvorlige rådangreb, der kan forventes. Værktøjerne er til brug i både plantagen og på lageret. Forskerne vil undersøge, om måling af artsspecifikke flygtige stoffer fra isolater af de mest almindeligt forekommende rådsvampe kan bruges til at udvikle en varslingsmetode.

De vil også afprøve to udenlandske teknikker til hæmning af rådudvikling. Den ene metode benytter sig af elektrolyseret vand (vand tilsat salt og tilsat strøm). Denne metode anvendes i Japan til desinfektion af fisk. Den anden metode er coatning med naturlige stoffer. Denne metode bruges i Brasilien til beskyttelse af frugt mod svampesygdomme.

- Med dette projekt kan vi få en bedre forståelse for om og i givet fald hvor stor en del af den danske æbleproduktion, der ville kunne produceres fri for sprøjterester. Og ved at reducere forekomsten af råd gennem brug af optimerede forbehandlingsteknologier kan vi reducere spildet af frugt på lager, siger Marianne G. Bertelsen.

Nogle af de tidligere forskningsresultater vedrørende bekæmpelse af skadevoldere i æbler og pærer omtales i Svovl + bagepulver = Sunde økologiske æbler og Æbler under tag er pletfrie.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Marianne G. Bertelsen, Institut for Fødevarer, e-mail: marianne.bertelsen@agrsci.dk, telefon: 8715 8328

 

 

DCA