Aarhus Universitets segl

Overvældende interesse for forskningen på Technical Sciences

Intet mindre end 222 DCA-rapporter ligger tilgængelige på vores hjemmeside. Her kan du læse dig til, hvor meget halm, der er tilstrækkeligt som rodemateriale for svin, og samtidig få et overblik over danskernes forbrug af slik og chips. Og bliver rapporterne så brugt til noget? Svaret er ja. I hvert fald blev de i 2023 tilsammen downloadet 76.551 gange.

På DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug danner vi rammen om samarbejdet mellem de forskellige forskningsmiljøer på jordbrugs- og fødevareområdet på Aarhus Universitet. Vi er en del af Faculty of Technical Sciences og har vores daglige gang på AU Viborg – Forskningscenter Foulum.

Vi har primært til formål at sikre opfyldelsen af kontrakten om levering af forskningsbaseret myndighedsrådgivning inden for planteproduktion, husdyrproduktion samt fødevarekvalitet og forbrugeradfærd til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt tilknyttede styrelser. Samtidig varetager vi opgaver omkring myndighedsbetjening, erhvervs- og sektorsamarbejde, internationalt samarbejde og kommunikation.

Som en del af den tilknyttede formidlingsopgave udgiver DCA løbende DCA-rapporter, som hovedsageligt formidler myndighedsrådgivning og viden fra forskningsaktiviteter. Emnerne er mange og vidt forskellige, men fælles for dem alle er, at vi udgiver dem med en vis portion stolthed. Dels fordi de er en fin repræsentation af det brede vidensfelt vi spænder over, og dels fordi formatet har stor værdi for de forskere, der står bag.

Fra biokul til bælgfrugter

Intet mindre end 222 DCA-rapporter ligger tilgængelige på vores hjemmeside.
Her kan du læse dig til, hvor meget halm, der er tilstrækkeligt som rodemateriale for svin, og samtidig få et overblik over danskernes forbrug af slik og chips. En skøn blanding af viden, pænt sat op i et lettilgængeligt format. 

Og bliver rapporterne så brugt til noget? Hvert år opsummerer vi, hvor mange gange vores DCA-rapporter er blevet downloadet fra hjemmesiden. I 2023 nåede vi op på i alt 76.551 gange. Der er ingen tvivl om, at den viden, vores forskere bidrager til samfundet med, er relevant. Med den omtale vores forskning får i medierne, kan vi konstatere, at den også er aktuel.

Interessen for rapporterne taler sit eget sprog, men skulle der være en enkelt iblandt, som du ikke har fået læst endnu, kan du herunder se de 15 mest downloadede rapporter i 2023.

3866 downloads:
Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Udgivet: 2020

2136 downloads:
Knowledge synthesis on biochar in Danish agriculture. Udgivet: 2022

1924 downloads:
Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. Udgivet: 2018

1911 downloads:
Kortlægning af drænede arealer i Danmark. Udgivet: 2018

1743 downloads:
Frugt og bær - gode sorter til haven. Udgivet: 2019

1678 downloads:
Danskernes forbrug af slik og chips – en undersøgelse af portionsstørrelser. Udgivet: 2020

1263 downloads:
Applied Crop Protection. Udgivet: 2023

1231 downloads:
Environmental impact of beef. Udgivet:2015

1205 downloads:
Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren. Udgivet: 2022

1099 downloads:
Bæredygtig biogas – klima – og miljøeffekter af biogasproduktion. Udgivet: 2020

1091 downloads:
Hvor meget halm udgør tilstrækkeligt beskæftigelses- og rodemateriale til svin. Udgivet: 2013

1090 downloads:
Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget – 2023. Udgivet: 2023

1071 downloads:
Mindre kød i kosten? Motiver for kødreduktion samt brug af alternativer til kød hos personer, som har reduceret kødforbruget. Udgivet: 2021

1047 downloads:
Forbrugsanalyse for bælgfrugter. Udgivet: 2022

1037 downloads:
Teknologier til vertikalt landbrug – vidensyntese. Udgivet: 2023

God læselyst!