Aarhus Universitets segl

Opstartsseminar: Videnssyntese om anvendelse af biokul i dansk landbrug

I forbindelse med bestilling af en vidensyntese om anvendelse af biokul i dansk landbrug hos Aarhus Universitet og Københavns Universitet, ønsker Landbrugsstyrelsen at invitere alle interessenter til et opstartsseminar. Her vil der være mulighed for at få indblik i det planlagte arbejde og bidrage med kendskab til relevante datasæt osv. Tilmeldingsfrist 30. september 2021

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 4. oktober 2021,  kl. 11:30 - 13:30

Sted

Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, Mødesal 1 - eller online

Program:

kl. 11.30 Velkommen og introduktion til vidensyntesen om biokul (Gitte Wolf, Team forskning & fonde, Landbrugsstyrelsen)

kl. 11.40 Produktion af biokul – Energi og miljø (Anders Peter Adamsen, Institut for Bio- og Kemiteknologi, AU)

kl. 12.00 Udbytteeffekter og agronomiske forhold ved anvendelse af biokul i landbrug (Henrik Thers, Institut for Agroøkologi, AU)

kl. 12.30 Klima- og miljøeffekter af anvendelse af biokul i landbrug (Anne Winding, Institut for Miljøvidenskab, AU og Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, AU)

kl. 12.50 Omkostningseffektivitet og forretningsmodeller (NN, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, t.b.c)

kl. 13.10 Opsummering og kommentarer

kl. 13.30 Farvel og tak

Tilmelding sker på dette link

  Tilmeldingsfrist 30. september 2021  

For spørgsmål vedr. tilmelding kontakt clausbo.andreasen@dca.au.dk

For spørgsmål vedr. tilmelding kontakt jette.ilkjaer@dca.au.dk

For øvrige spørgsmål om seminaret kontakt: marida@lbst.dk

Bemærk: Der vil også være mulighed for at følge seminaret online