Aarhus Universitets segl

Østjysk fødevareekspertise markedsføres internationalt

12 østjyske kommuner sætter i fællesskab turbo på den internationale markedsføring for at tiltrække investorer, samarbejdspartnere og arbejdskraft til de østjyske fødevareproducenter. Aarhus Universitet er en vigtig partner i dette fremstød, da det innovative miljø omkring universitets fødevareforskning tiltrækker videnstunge virksomheder.

 Udvikling af nye typer mejeriprodukter med længere holdbarhed, der kan transporteres sundhedsmæssigt forsvarligt over flere tusinde kilometer. Forskning i at udnytte de 200 forskellige typer protein i en kartoffel. Udvikling af bæredygtige afgrøder og anvendelse af organisk affald til produktion af biogas. Det er blot en smagsprøve på, hvad der foregår på fødevareområdet i Business Region Aarhus. Derfor skal det nu i endnu højere grad udbredes internationalt, at der i det østjyske er en høj koncentration af ekspertise, produktion og innovation på fødevareområdet. 

Flere arbejdspladser og nye kunder

”Internationalt skal de rette vide, at vi har nogle helt særlige styrker på fødevareområdet. Vi skal bane vejen for væsentlige internationale samarbejder. Derfor går vi i gang med markedsføringen. Formålet er blandt andet at udnytte vores styrker inden for fødevareområdet optimalt,” siger Peter Sørensen, medlem af den politiske ledelse i Business Region Aarhus og borgmester i Horsens Kommune.

Fortællingen og markedsføringen om østjyske styrker på fødevareområdet blev lanceret på det årlige topmøde IFAMA medio juni 2016 i Aarhus, hvor 500 internationale erhvervsfolk, forskere og studerende inden for fødevareområdet mødtes for at dele viden og diskutere de nyeste tendenser på fødevareområdet.

Både fødevarevirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, Invest in Denmark m.fl. kan anvende markedsføringsmaterialet, så historien om mulighederne for investorer, samarbejdspartnere og talent på fødevareområdet i Business Region Aarhus bliver fortalt.

Fakta om fødevarer i Business Region Aarhus

  • Danmark er verdens tredje største fødevareklynge, og 33 procent af Danmarks samlede eksport på fødevareområdet produceres i Business Region Aarhus
  • I Business Region Aarhus findes Europas højeste koncentration af ekspertise om fødevareværdikæder inden for en times kørsel
  • I Business Region Aarhus ligger Agro Food Park; 75 virksomheder og 1.000 vidensmedarbejdere udgør et pulserende videnmiljø, der har fokus på innovative løsninger på fødevareområdet
  • Aarhus Universitet udfører forskning og uddannelse i hele fødevarekæden - fra den primære produktion over forarbejdning og processering til kvalitets- og sundhedsmæssige egenskaber ved fødevareprodukterne.

 

Fakta om Business Region Aarhus

  • Business Region Aarhus består af de 12 østjyske kommuner, som sammen arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som det største danske vækstcenter med international gennemslagskraft uden for hovedstadsområdet
  • Samarbejdet består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommune
  • Business Region Aarhus varetager østjyske interesser på det erhvervspolitiske område, og har desuden i forhold til erhvervsfremme særligt fokus på produktion og viden, fødevarer og IKT/smarte fællesskaber og turisme