Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt EIT Food-kommunikationsprojekt skal gøre det plantebaserede valg nemmere for alle

For det stigende antal forbrugere, der enten helt eller delvist ønsker at erstattes animalske produkter, er det en udfordring at finde den rette information, herunder hvordan man undgår fejlernæring. Forskere fra Aarhus Universitet vil sammen med en række partnere nu forsøge at hjælpe forbrugerne med at overvinde disse udfordringer med et nyt kommunikationsprojekt, V-PLACE, finansieret af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT Food).

For det stigende antal forbrugere, der enten helt eller delvist ønsker at erstattes animalske produkter, er det en udfordring at finde den rette information, herunder hvordan man undgår fejlernæring. Foto: Colourbox.

Efterspørgslen efter veganske og vegetariske fødevareprodukter, herunder alternativer til kød, mælk eller æg, er steget betydeligt i Europa de senere år.

For mange forbrugere, som enten helt eller delvist ønsker at erstatte produkter af animalsk oprindelse, er det en udfordring at finde den rette information, herunder hvordan man sikrer sig en korrekt ernæring.  

I samarbejde med kolleger fra førende forskningsinstitutioner i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig og Polen, vil forskere fra forskergruppen Fødevarekvalitet, perception og samfund (FQS) ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet gøre det plantebaserede valg nemmere for de europæiske forbrugere.

Inden for rammerne af EIT FoodUnfolded,  arbejder de på et kommunikationsprojekt, V-Place, der bærer undertitlen: ”Muliggør det veganske og vegetariske valg af fødevareprodukter”.

V-Place samler information omkring forskellige aspekter af en plantebaseret diæt - lige fra tilgængeligheden af forskellige alternativer på markedet til fakta om sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter af disse produkter. Det kan hjælpe forbrugernes valg gennem lettilgængelige og forbrugerorienterede baggrundsartikler og kampagner på de sociale medier.

 

Om EIT Food og EIT FoodUnfolded®

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et uafhængigt organ under EU, der har til formål at styrke innovation og iværksætteri i Europa. EIT er et paraplyorgan for en række konsortier, der arbejder med innovation og iværksætteri inden for forskellige områder, såsom klima, råvarer og mad.

Besøg EIT Foods hjemmeside her 

EIT FoodUnfolded® er en online platform med det formål at gøre offentligheden bekendt med fødevareteknologi. Det sker ved hjælp af relevante emner som sundhed, sikkerhed og bæredygtighed. Platformen sigter mod at engagere borgere gennem underholdende og lærerigt indhold og ved at forbinde borgere med fødevareeksperter fra både forskningsverdenen og industrien for at afklare misforståelser eller besvare spørgsmål.

Besøg EIT FoodUnfoldeds hjemmeside her

 

 

 

Informerede og grønne valg af fødevarer

 

 

Niki Alexi, som er post.doc. ved FQS-forskergruppen på Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet og én af de bærende kræfter i projektet, forklarer, hvordan V-PLACE skal hjælpe forbrugerne:

- Ved at tage hånd om informationskløfter og bygge bro mellem forbrugere og eksperter på tværs af fødevareværdikæden sigter V-PLACE mod at gøre det plantebaserede valg mere inkluderende og tilgængeligt for den almindelige forbruger.

V-Place skal ikke alene udforske og adressere forbrugernes ønsker og udfordringer i forhold til plantebaserede fødevarer. Projektet skal også se på, hvordan man på bedst mulig vis kan kommunikere fakta og videnskab til forbrugerne. Derfor undersøger V-Place de barrierer og drivkræfter, der er styrende for forbrugerne, og også hvordan forbrugerne søger information, herunder hvordan vi kommunikerer, hvilke informationer, vi søger og hvilke kilder vi stoler på. Med denne viden bliver det muligt at skabe målrettede artikler og kampagner, der kan imødekomme forbrugernes behov.

- Er forbrugere motiverede af sundhed, etik eller økologi - eller noget helt andet? Hvilke forbehold har forbrugerne stadig i forhold til de nye alternativer til animalske produkter? Bør erstatningsprodukternes smag og udseende komme så tæt som muligt på originalen - eller skal de derimod være nemme at skelne fra hinanden? Undersøgelsen sigter mod at give svar på disse og andre spørgsmål, siger Niki Alexi.

Der forventes en markant vækst i efterspørgslen efter plantebaserede produkter til massemarkedet. Der er dog behov for at undersøge og omsætte viden til handling, når det kommer til forbrugernes forventninger og holdninger og for at vedtage strategier i overensstemmelse hermed.

Fordele for hele værdikæden for fødevarer

Projektet skal ikke kun gavne for forbrugeren, men hele fødevareværdikæden. Professor Derek V. Byrne, som er projektansvarlig hos FQS-forskergruppen, fortæller:

- I forbindelse med udviklingen af ??kommunikationsmaterialet udfører forskerne forbrugerundersøgelser for at udpege spørgsmål, der både har interesse for forbrugere, eksperter og samfundsøkonomien – og for at samle information, der kan overføre vigtig viden mellem de forskellige aktører i værdikæden, og som derfor kan bidrage til en balanceret grøn vækst i fødevareindustrien.

Den første del af undersøgelsen med forbrugere fra talrige europæiske lande er allerede gennemført, og konsortiet forventer at have de første resultater her i juli 2020.


Om projektet

 

Finansiering V-PLACE-projektet er finansieret af EIT Food 
Samarbejdspartnere V-PLACE omfatter universiteter, forskningsinstitutioner og fødevarevirksomheder fra seks EU-lande:

 • Aarhus Universitet, DK
 • Hohenheim Universitet, DE
 • Torino Universitet, IT
 • CSIC, ES
 • Danone research, FR
 • Doehler, DE
 • Institut for husdyravl og fødevareforskning PAS, PL
Mere information V-PLACE foregår i løbet af 2020
Kontakt Post.doc. Niki Alexi - Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, perception og samfund - E-mail: niki.alexi@food.au.dk 

Professor Derek Byrne - Fødevarekvalitet, perception og samfund - E-mail: derekv.byrne@food.au.dk