Aarhus Universitets segl

Ny professor i sustainable soil management ved Aarhus Universitet

Lars J. Munkholm er udnævnt som professor i sustainable soil management ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Lars J. Munkholm er udnævnt som professor i sustainable soil management. Foto: Bodil Pedersen

Aarhus Universitet har udnævnt Lars J. Munkholm til professor i sustainable soil management ved Institut for Agroøkologi pr. 1. september 2019, hvor han har været senior forsker siden 2002.

Lars J. Munkholm har i sin forskning haft fokus på jorden som dyrkningsmedie og de trusler, der er forhold til det. Han har særligt fokus på jordbearbejdning og jordpakning. Jordpakning er et aktuelt problem, der blandt andet kan medføre sammenpresning af de porer i jordens struktur, som ellers transporterer vand og luft. Det kan hindre rodvæksten samt medføre iltmangel, hvilket i sidste ende kan reducere jordens udbytte betydeligt. Lars J. Munkholm har særligt fokus på konsekvenserne af jordpakning, og hvordan man kan bruge planter til at hele jord, som er blevet skadeligt pakket.

Pakning af jorden er bare et af tre hovedtrusler under danske forhold for jorden som dyrkningsmedie. Erosion er en anden, mens den tredje er tab af kulstof. Men det er jordpakningen og tab af kulstof, der er Lars J. Munkholms hovedfokus.

En vigtig del af forskningen for Lars J. Munkholm er at finde løsninger på de nævnte trusler, derfor forsker han i at udvikle nye intelligente løsninger til jordbearbejdning og færdsel i marken. Det inkluderer beslutningsstøttesystemer, robotter og sensorer. 

Hovedoverskriften for Lars J. Munkholms forskning er jordstruktur, rodvækst og jordens frugtbarhed. Han har igennem hele sin forskerkarriere fokuseret meget på at undersøge effekten af virkemidler i planteavlen så som gødskning, sædskifte, jordbearbejdning og trafik. Både hans ph.d.- og doktorafhandling handlede hvor bearbejdelig jorden er, og hvordan det påvirkes af forskellige slags dyrkningssystemer.  

Lars J. Munkholm er uddannet agronom fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvorefter han arbejde 4 år som planteavlskonsulent. I 1996 blev han ansat som forsker i Foulum, hvor interessen for jorden som dyrkningsmedie blev en fast del af hans arbejde.

Lars J. Munkholm håber, at hans forskning vil føre til udvikling af løsninger og teknologier til at optimere planteproduktionen og mindske miljø og klimapåvirkningen.Yderligere oplysninger

Professor Lars J. Munkholm, Institut for Agroøkologi, email: lars.munkholm@agro.au.dk telefon: +45 2515 2716