Aarhus Universitets segl

Ny professor i management af produktionssygdomme

Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet har per 1. september 2021 udnævnt Peter T. Thomsen til professor i management af velfærdsrelaterede produktionssygdomme i husdyrbesætninger.

Den 1. september 2021 er Peter T. Thomsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet udnævnt til professor i management af velfærdsrelaterede produktionssygdomme i husdyrbesætninger. Dermed understreger instituttet sin ambition om fortsat at være i front, når det handler om at udvikle koncepter i husdyrproduktionen, hvor effektivitet og produktion går hånd i hånd med dyrenes sundhed og velfærd.

”Optimering af produktionsdyrenes velfærd er en af kerneaktiviteterne i instituttets forskning, og her spiller management af produktionssygdomme en vigtig rolle. Med dette professorat, som har særligt fokus på produktionssygdomme blandt malkekøer, vil vi forbedre landmandens muligheder for at kombinere ønskerne om god dyrevelfærd med hensyntagen til klima og miljø og en fornuftig produktionsøkonomi i husdyrproduktionen”, siger institutleder Klaus Lønne Ingvartsen.

Peter T. Thomsen har gennem mange år forsket i håndtering af produktionssygdomme – med særligt fokus på malkekøer. Hans ph.d.-projekt omhandlede taberkøer, og det er faktisk Peter, som har opfundet ordet ’taberko’, som nu er optaget i ordbogen. Peter har været ansat i Foulum siden 2005 og har her arbejdet med mange forskellige aspekter af sundhed og velfærd. Særligt to områder har været centrale i hans forskning: dødelighed blandt malkekøer samt halthed og klovlidelser.

”Optimering af produktionsdyrenes velfærd spiller en central rolle i min forskning, men jeg er samtidig meget bevidst om, at hensynet til dyrevelfærd ikke kan stå alene. Vi bliver også nødt til at have fokus på klima og miljø, og endelig er det også nødvendigt, at produktionen er rentabel for landmanden. Heldigvis er det i mange tilfælde muligt at kombinere ønskerne om god dyrevelfærd, hensyntagen til klima og miljø og en fornuftig produktionsøkonomi. Holdbarhed er et godt eksempel på en sådan ”win-win situation”, hvor længere levetid hos eksempelvis malkekøer eller søer er forbundet med både bedre velfærd, mindre klimabelastning pr. liter mælk eller kg. kød, og bedre økonomi for landmanden”, fortæller Peter T. Thomsen.   

Peters forskning omhandler alle aspekter af produktionssygdomme: diagnostik, forebyggelse og behandling. ”Forebyggelse og behandling er naturligvis vigtige elementer i håndteringen af produktionssygdomme, men der er en tendens til, at vigtigheden af diagnostik ofte bliver overset. Hvis landmanden ikke opdager et sygt dyr, bliver dyret ikke behandlet – med de negative effekter på dyrevelfærd og produktionsøkonomi, som det medfører”, siger Peter T. Thomsen. Han har derfor gennem mange år arbejdet med nem og tidlig diagnostik af produktionssygdomme.

Forskningen har omfattet såvel manuelle metoder som automatiske registreringer. Et eksempel er halthed hos malkekøer, hvor Peter har arbejdet med udpegning af halte køer ud fra ryggens krumning som en nem og simpel manuel metode til at finde de halte køer. ”Jeg har samtidig også undersøgt mulighederne for at bruge automatiske metoder til identifikation af halte køer – baseret på køernes liggetid og automatisk billedbehandling. Jeg tror, at de to tilgange har hver deres fordele og ulemper – og at de i høj grad kan supplere hinanden”, forklarer Peter T. Thomsen.  

”Jeg ser det som min opgave at hjælpe landmanden med at sikre den bedst mulige sundhed og velfærd blandt vores produktionsdyr. Det er min ambition at lave praktisk anvendelig forskning, som tager udgangspunkt i landmandens hverdag. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at moderne landmænd er travle mennesker. Forskningsresultaterne skal derfor kunne implementeres i en travl hverdag. Kun derved sikres det, at forskningen rent faktisk kommer til at gøre en forskel for dyrene i stalden. Langt det meste af min forskning foregår i private besætninger. Jeg er meget taknemmelig for landmændenes gæstfrihed, interesse og engagement gennem årene, og ser frem til mange nye, spændende forskningsprojekter”, slutter Peter T. Thomsen.

Om professor Peter T. Thomsen

Peter er 50 år gammel og bor på et nedlagt landbrug ved Bjerregrav nord for Viborg sammen med sin kone Helle og deres børn Laura (18 år) og Katrine (16 år). Hele familien har en stor og fælles interesse for køer.

Peter blev dyrlæge i 1997 og arbejdede derefter i godt 5 år som praktiserende dyrlæge. Efter årene i praksis gennemførte han et ph.d.-studium i veterinær epidemiologi på den daværende Landbohøjskole. Siden 2005 har han været ansat i Foulum, først som projektforsker og derefter som seniorforsker.

Peter blev i 2007 anerkendt som specialdyrlæge på europæisk plan med titlen European Veterinary Specialist in Bovine Health Management.