Aarhus Universitets segl

Ny direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Niels Halberg overtager fra årsskiftet direktørposten i DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, samtidig med at han fortsætter som centerleder af ICROFS - Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Den fælles ledelse af de to centre skal skabe et bredere grundlag for forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling.

Niels Halberg overtager fra årsskiftet direktørposten i DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Han fortsætter samtidig som centerleder af ICROFS - Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Aarhus Universitet (AU) huser to centre, DCA og ICROFS, som begge har koordinerende funktioner i forhold til forskning og myndighedsbetjening inden for jordbrug og fødevarer. DCA koordinerer forskningsbaseret myndighedsrådgivning og videnudveksling på vegne af jordbrugs- og fødevareforskningen, som foregår ved en række af AU’s institutter. ICROFS initierer og koordinerer forskning i økologisk jordbrug. Begge centre har sekretariater på AU Foulum og har tilsammen 20 medarbejdere.

Både ICROFS og DCA leverer forskning og myndighedsbetjening til Fødevareministeriet, og de to centre styrker nu samarbejdet, idet Niels Halberg overtager ledelsen af DCA, samtidig med at han bevarer ledelsen af ICROFS. De øvrige organer ved ICROFS og DCA berøres ikke af, at de to centre får samme leder. ICROFS’ internationale bestyrelse og programkomité fortsætter uændret, og et rådgivende udvalg for DCA er under oprettelse.

Nye muligheder for internationalt samarbejde
-Niels Halberg er en velanerkendt forsker med international erfaring som centerleder, siger prodekan Kurt Nielsen, Aarhus Universitet. Han peger på, at udnævnelsen af Niels Halberg fortsat vil udvikle universitetets evne til at levere forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet. Samtidig vil jordbrugs- og fødevareforskningen kunne nyde godt af Niels Halbergs erfaring og evne til at skabe internationalt forskningssamarbejde til gavn for den samlede jordbrugssektor i Danmark. 

Tværfagligt samarbejde og synergi
Der kan skabes betydelig synergi ved, at de to centre knyttes tættere samme, forklarer centerleder Niels Halberg:

- I de senere år har der været mange eksempler på, at den mere basale forskning med fordel kan kombineres med klassisk jordbrugsforskning. På den måde kan der udvikles viden, som er nyttig for både økologisk og konventionelt jordbrug; ligesom forskning og udvikling i økologisk jordbrug har udviklet metoder, som kan bruges i konventionelt landbrug. Betingelsen for at udnytte den nye viden er bedre integration og samarbejde mellem de klassiske jordbrugsforskningsmiljøer og mere basale forskningsområder, siger han.

Niels Halberg peger endvidere på, at der er behov for at sikre, at resultater fra denne forskning bliver omsat til målrettet formidling, rådgivning og erhvervsudvikling.
- Det er problemstillinger, der bliver arbejdet med i både ICROFS og DCA, og det øgede samarbejde mellem de to centre vil give et bredere grundlag for forskningsbaseret rådgivning og videnudveksling, som understøtter vækst og grøn omstilling i hele sektoren, siger Niels Halberg.

Ny udfordring til Jørgen B. Jespersen
DCA er siden gennemførelsen af den faglige udviklingsproces på AU blevet ledet af Jørgen B. Jespersen, som har været konstitueret i stillingen som direktør for DCA. Jørgen B. Jespersen vil ved årsskiftet tiltræde en stilling som særlig rådgiver for dekanen ved Science and Technology.

-Jørgen B. Jespersen har gjort et stort arbejde i opbygningen af DCA. Jeg glæder mig til et fortsat tæt samarbejde med Jørgen B. Jespersen, siger dekan Brian Bech Nielsen.

 

Yderligere oplysninger

Prodekan, Science and Technology, Kurt Nielsen, tlf. 40 84 17 80, e-mail kni@science.au.dk  

Centerleder Niels Halberg, tlf. 45 29 63 00 93, e-mail: Niels.Halberg@icrofs.org

Bestyrelsesformand for Icrofs, Thomas Harttung tlf. 22 700 701, e-mail: th@aarstiderne.com