Aarhus Universitets segl

Ny aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Fødevareministeriet og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet har indgået en ny aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

DCA har tradition for tæt kontakt til erhverv og virksomheder og arbejder konstant på at udvikle samarbejdet. Foto: Jesper Rais

For niende gang har DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet og Fødevareministeriet indgået en aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det betyder konkret, at DCA fortsat skal rådgive myndighederne i faglige problemstillinger vedrørende jordbrug og fødevarer.

Den nye aftale er en forlængelse af aftalen fra sidste år og bygger på en rammeaftale, som gælder for perioden 2015 og fire år frem. Aftalen er som tidligere opdelt i 13 temaområder, der alle understøtter de tre elementer i Fødevareministeriets mission, som er at skabe rammerne for:

  • 1) Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
  • 2) En ansvarlig forvaltning af naturressourcer
  • 3) Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

Aftalen mellem DCA og Fødevareministeriet indebærer, at DCA modtager 276,9 mio. kr. i 2015 faldende til 260,3 mio. kr. i 2018. Bevillingen skal finansiere alt fra rådgivningsopgaver – så som faglige redegørelser i forbindelse med forberedelse af love – til konkrete forskningsopgaver, der afdækker og løser specifikke problemstillinger.

Direktør i DCA, Niels Halberg, glæder sig over den nye aftale:

- DCA og Aarhus Universitet er glade for den nye aftale med Fødevareministeriet, og vi ser frem til, at vi kan fortsætte det gode samarbejde og levere myndighedsbetjening af høj kvalitet baseret på den brede forskning, som aftalen understøtter, siger Niels Halberg og fortsætter:

- Vi noterer derudover med tilfredshed, at Fødevareministeriet ligesom DCA lægger vægt på, at aftalen også understøtter erhvervssamarbejde, som traditionelt har været en vigtig del af vores forskningsindsats.

Grundlag for erhvervsudvikling

Udover decideret rådgivning anvendes midlerne fra Fødevareministeriet til forskning, som understøtter myndighedsbetjeningen. Forskerne på Aarhus Universitet har de seneste år været i stand til at indhente et stigende antal offentlige og private forskningsbevillinger fra bl.a. EU. Den samlede volumen for forskning og udvikling inden for jordbrugs- og fødevareområdet hos DCA overstiger dermed 700 mio. kr. Det er en vigtig del af myndighedsbetjeningen og en forudsætning for at kunne levere forskning i international topklasse.

En bæredygtig vækst inden for jordbrugs- og fødevaresektoren er grundsøjlen i aftalen mellem DCA og Fødevareministeriet – og 55 procent af midlerne i bevillingen for 2015 er således øremærket myndighedsbetjening, der støtter element 1 i Fødevareministeriets mission; et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv.

Erhvervssamarbejde spiller i den forbindelse en afgørende rolle, og den nye aftale giver DCA mulighed for at udføre en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, der involverer samarbejdspartnere fra sektoren. Virksomheder får på den måde adgang til den nyeste viden, til særlige forsøgsfaciliteter og mulighed for at udvikle innovative løsninger sammen med førende forskere.

 - DCA har tradition for tæt kontakt til erhverv og virksomheder og arbejder konstant på at udvikle samarbejdet og skabe kontakt til nye samarbejdspartnere. Med den nye aftale kan vi fortsat medvirke til at danne bro mellem forskningen og erhvervet og frembringe nyttig og brugbar viden, der kan understøtte bæredygtig vækst i dansk landbrug, siger Niels Halberg.
 
DCA offentliggør løbende notater og andre resultater af forskernes indsats inden for de udførte myndighedsopgaver – se listen med DCA-rapporter.

Rammeaftalen mellem DCA og Fødevareministeriet

Beskrivelse af de 13 temaområder

Læs mere om myndighedsbetjeningen

Yderligere oplysninger: Direktør for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Niels Halberg, telefon: 8715 8037, e-mail: niels.halberg@agrsci.dk

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, telefon: 8715 1278, e-mail: clausbo.andreasen@agrsci.dk