Aarhus Universitets segl

Nedslagning af mink på AU Foulum

Minkene på forsøgsfarmen på AU Foulum vil blive aflivet i de kommende dage. Instituttet er ved at danne sig et overblik over konsekvenserne for forskningen og medarbejderne.

Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

Beslutningen om at alle mink i Danmark skal aflives får store konsekvenser for pelsdyrforskningen på Aarhus Universitet.

På linje med dyrene på de private farme vil minkene på pelsfarmen i AU Foulum blive slået ned snarest muligt. Farmen hører under Institut for Husdyrvidenskab og allerede lørdag vil medarbejdere fra instituttet begynde aflivningen.

Der er 6.350 mink på farmen og arbejdet forventes afsluttet allerede i begyndelsen af den kommende uge.

Fem af instituttets forskere arbejder i større eller mindre omfang med pelsdyrforskning. Herudover deltager studerende og teknikere i forsøgsarbejdet. På selve farmen er der beskæftiget tre medarbejdere med pasning af dyrene og gennemførelse af forsøg.

Lang tradition for pelsdyrforskning

I Danmark startede minkerhvervet for alvor i 1930’erne. Det var bl.a. som følge af vækst i fiskeindustrien som kunne levere foder til minkene i form af affald fra filetering af fisk. Fodercentralerne og mange farme er fortsat koncentreret omkring de store industrihavne.

Danmark har en lang tradition for forskning og udvikling inden for landbruget; og denne tradition blev hurtigt overført til pelsdyrerhvervet. Allerede i 1947 blev den første forsøgsfarm etableret på forsøgsgården Trollesminde på Sjælland, og i begyndelsen af 1989 blev nye forsøgsfaciliteter for mink indviet på AU Foulum.

Forskningen på Foulum har været et internationalt førende centrum for forskning i pelsdyr, og Aarhus Universitet har været et af de få universiteter med fuldskala forskning på området.

Forskningen har i de senere år især fokuseret på dyrenes velfærd, herunder betydningen af avl, indhusning og pasning for dyrenes velfærd. Forskerne har bl.a. udviklet redskaber som pelsdyravlerne har kunnet anvende til styring af produktionen med fokus på sundhed, velfærd og produktion. Siden 2017 er dyrevelfærden på alle minkfarme i Europa således blevet vurderet på en ensartet måde med velfærdsvurderingsprotokollen WelFur-Mink, som forskere fra AU har haft ansvaret for udviklingen af. 

Store konsekvenser for forskningen

Det er selvsagt at nedslagningen får store konsekvenser for forskningen på området. Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab har holdt møder med de berørte medarbejdere og er ved at danne sig et overblik over området.

- Vi er meget berørte af situationen og sammen med forskerne er vi i gang med at få overblik over minkaktiviteterne. Hvad kan vi gennemføre, hvad er ikke muligt at gennemføre og ikke mindst – hvad er relevant at gennemføre, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

Instituttets samarbejdsudvalg er indkaldt til ekstraordinært møde i næste uge, og her vil fremtiden også blive drøftet.

Yderligere oplysninger

Om konsekvenserne for instituttet og AU Foulum
Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab. E-mail: kli@anis.au.dk. Fastnet: +4587157757. Mobil: +4529630094

Om pelsdyrforskning og betydning for erhvervet
Seniorforsker Steen Henrik Møller. E-mail: steenh.moller@anis.au.dk Fastnet: +4587157926