Aarhus Universitets segl

Menneskets bedste ven som besøgsven for plejehjemsbeboere

Adfærdsforskere fra Aarhus Universitet har tidligere vist, at besøg af en hund har en positiv effekt på hos ældre og demente. Nu går forskerne et skridt videre og undersøger, hvordan forskellige typer af interaktion med hunde påvirker de ældre og demente.

Interaktion med en hund kan være gavnligt for ældre og demente mennesker. Foto: Colourbox

Undersøgelser foretaget af adfærdsforskere fra Aarhus Universitet viser, at besøg med en hund kan skabe glæde og øge den sociale kontakt. Nu går forskerne videre og undersøger, hvorvidt en mere målrettet anvendelse af besøgshunde påvirker tilværelsen for ældre og demente på plejehjem med henblik på at optimere hundekontakten. Projektet er finansieret af TrygFonden.

 - Vi har tidligere undersøgt, hvordan ældre og demente på plejehjem reagerer overfor en hund, en interaktiv robot og en bamse. De ældre havde større tilbøjelighed til at røre ved og interagere med hunden og robotten. Dette indikerer, at interaktion og feedback har betydning for, hvordan de ældre reagerer, forklarer seniorforsker Karen Thodberg fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet og fortsætter:

 - Vi fandt også, at responset var afhængigt af beboernes kognitive funktionsniveau. Det vil sige, at jo mere dement personen var, desto mere fokuserede han eller hun på det ”dyr”, vi medbragte til besøget. De plejehjemsbeboere, der var mere velfungerende, rettede deres opmærksomhed mod den person, der ledsagede ”dyret”.

 Interaktivt hundebesøg

Hunde giver umiddelbar respons til de ældre og demensramte og er gode til at fastholde de ældres lyst til at tale til dem. I det projekt, som forskerne nu er gået i gang med, vil de undersøge, hvordan det at lave en aktivitet med hunden påvirker de ældre og demente. I stedet for blot at have et passivt hundebesøg, hvor beboeren har mulighed for at kigge på hunden og klø den bag øret, bliver der mulighed for en mere aktiv interaktion. Eksempelvis får beboeren chancen for at give hunden godbidder og lege med den.

- Vi vil undersøge, om det mere interaktive besøg, som giver mulighed for mere intens kontakt, kan udløse et endnu stærkere respons hos den ældre eller demensramt både under besøget, mellem besøgene og på lang sigt. Vi vil også undersøge, om niveauet af demens påvirker responsen og udbyttet af hundebesøgene og om mere aktive hundebesøg har samme effekt på beboerne med forskellige grader af demens, siger Karen Thodberg.

Besøg på plejehjemmene

Undersøgelserne bliver udført på otte plejehjem med i alt 256 beboere. Beboerne får 12 besøg to gange om ugen over en periode på seks uger. Besøgene vil vare i 10 minutter og være med eller uden hund og med høj eller lav aktivitet.

Beboerne vil blive evalueret for at vurdere deres kognitive niveau, daglig funktionsniveau og symptomer for depression. Derudover vil forskerne udvikle et værktøj til at evaluere beboernes livskvalitet mellem besøgene. At hunden bliver klappet, snakket til, eller tilbudt godbidder kan påvirke dens reaktioner. Derfor vil forskerne også observere hundenes adfærd og velfærd.

Forskernes hypotese er, at besøg med mere intensiv kontakt kan give stærkere respons både på kort og lang sigt end besøg med lav intensitet og at hundebesøgene har positive effekter på beboernes dagligdag. Resultaterne vil gøre det muligt at udarbejde retningslinjer for optimale hundebesøg på plejehjem for beboere med forskelligt funktionsniveau og grader af demens. Resultaterne vil også støtte ejere af besøgshundene og give dem og de ansatte på plejehjemmet mulighed for at tilbyde optimale hundebesøg.

Det fireårigt projekt udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aalborg Universitet og er finansieret af TrygFonden.

 Læs mere om TrygFondens besøgshundeordning.


Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Karen Thodberg
Institut for Husdyrvidenskab
Email: karen.thodberg@anis.au.dk
Telefon: 8715 7938