Aarhus Universitets segl

Mælkeprotein kan hjælpe med bedre optag af D-vitamin

Hvordan forbedrer vi tilgængeligheden af D-vitamin? Det er en gruppe forskere på Aarhus Universitet i færd med at undersøge i samarbejde med både danske og internationale partnere. Det har vist sig, at udvalgte mælkeproteiner kan indkapsle vitamin D og dermed beskytte vitaminet mod nedbrydning.

Forskere forsøger nu at forbedre optaget af vitamin D fra berigede fødevarer ved at stabilisere vitaminet med mælkeproteiner. Foto: Colourbox
Forskere forsøger nu at forbedre optaget af vitamin D fra berigede fødevarer ved at stabilisere vitaminet med mælkeproteiner. Foto: Colourbox

D-vitaminmangel er et udbredt problem på de nordlige breddegrader - særligt i vinterhalvåret - og berører op til 1 milliard mennesker. Og meget tyder på, at D-vitamin har stor betydning for vores sundhed. 

En måde at sikre, at vi indtager nok D-vitamin, er ved at berige fødevarer med vitaminet, der ellers hovedsageligt dannes i huden, når den udsættes for sollys. Men at berige produkter med D-vitamin er kompliceret, da vitaminet er fedtopløseligt og hurtigt nedbrydes i fødevarer.

Det er baggrunden for projektet DFORT, der er finansieret med 13 millioner af Innovationsfonden. Her arbejder forskere på tværs af Aarhus Universitet sammen med en række danske og internationale partnere om at forbedre tilgængeligheden af D-vitamin.

Hvordan beskyttes vitaminet i mavesækken?

I modelsystemer har forskerne blandt andet undersøgt, hvordan udvalgte mælkeproteiner kan danne komplekser med D-vitaminet og dermed beskytte vitaminet mod nedbrydning længe nok til, at det optages i vores fordøjelsessystem. Det forklarer professor Daniel Otzen fra iNANO Centret ved Aarhus Universitet:

- Vi arbejdede ud fra en hypotese om, at et kompleks mellem mælkeproteinet ?-lactalbumin og en fedtsyre kunne danne en beskyttende skal om vitaminet. Men da miljøet i mavesækken er surt, gik disse komplekser for hurtigt fra hinanden. Vi har nu fundet ud af, at det rene protein, ?-lactalbumin, kan binde D-vitamin – og det gik faktisk særdeles godt. Det er et fleksibelt protein, der hurtigt mister sin struktur og dermed får en større overflade, hvorpå det kan binde vitaminet. Det var faktisk lidt af en øjenåbner.

Valleproteinet ?-lactalbumin findes naturligt i store mængder i mælk. Normalt bruger man et andet valleprotein, b-lactoglobulin til at binde D-vitamin i berigede mælkeprodukter, men i dette tilfælde fungerede ?-lactalbumin bedst ved lav pH-værdi, dvs. i et surt miljø.

Mere vitamin kan optages

Senere er stabilitet af vitamin D3 i fødevaresystemer undersøgt. Dette arbejde er udført af projektleder Trine Kastrup Dalgaard ved Institut for Fødevarer.

Det har vist sig, at mælk og juice i sig selv forbedrer opløseligheden og stabiliteten af vitamin D3 betydeligt, men at mælkeprotein kan yde yderlig beskyttelse af vitaminet. I øjeblikket planlægges et rotte- og et human interventionsstudie hos henholdsvis Institut for Fødevarer og Institut for Klinisk Medicin, hvor vitaminets biotilgængelighed og effekten af kompleksdannelse med mælkeproteiner undersøges.

- Det forventes, at det proteinbunde vitamin D i mindre grad end ellers vil blive nedbrudt i mavens sure miljø, således at mere vitamin kan optages og ligeledes sænke optagelseshastigheden og udnyttelsen af vitaminet, siger Trine Kastrup Dalgaard.


Yderligere oplysninger

Projektet er interdisciplinært med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitetshospital, iNANO og Institut for Fødevarer og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, Leida Universitet i Spanien, Groningen Universitet i Holland samt virksomhederne Arla Foods Amba, Arla Foods Ingredients, DSM og Rynkeby. Projektet løber til 30 august 2020.

Kontakt
Lektor Trine Kastrup Dalsgaard
Institut for Fødevarer, AU
Mail: trine.dalsgaard@food.au.dk
Telefon: 8715 7998