Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
DCA Madspild

Madspild skal ned

Et nyt innovationskonsortium vil reducere spildet af kartofler og grønsager med 30 procent. Det vil give en tiltrængt vitaminindsprøjtning til fødevarebranchens konkurrenceevne og indtjening samt gøre produktionen mere bæredygtig.

Ved at reducere madspild med 30 procent kan klimabelastningen reduceres med næsten 14.000 ton CO2. Foto: Colourbox

Siden 2000 har Danmark tabt konkurrenceevne blandt andet som følge af madspild i værdikæden fra jord til bord. Helt galt står det til med kartofler, frugt og grønt: cirka 368.000 tons går årligt til spilde fra varerne forlader landbruget til de kommer på de danske spiseborde. Det svarer til et fyldt lastvognstog, der strækker sig fra Aalborg til den tyske grænse. Et nyt innovationskonsortium, hvor Aarhus Universitet leder den forskningsmæssige del, skal undersøge, hvordan spildet fra jord til bord kan reduceres markant.

 

- Spildet betyder, at produktionsomkostningerne bliver for høje, og at primærproducenterne går glip af indtjening på cirka 30 procent af produktionen af kartofler, frugter og grøntsager, selvom de allerede har haft udgifter til at dyrke, høste og lagre produkterne, siger konsortiets forskningsleder, lektor Merete Edelenbos fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.

 

Mindre madspild, bedre miljø
Den tabte fortjeneste for primærproducenterne på råvarespild anslås at have en årlig værdi på 600 mio. kr. ifølge Københavns Universitet og Fødevareøkonomisk Institut. Konsortiet forventer, at resultaterne af projektet vil kunne øge den årlige værdi for primærproducenterne med 180 millioner kr. ved at reducere det nuværende råvarespild med op til 30 procent.

 

Aarhus Universitet vil have fokus på at mindske råvarespildet ved at udvikle metoder til forbedret kvalitetsvurdering af produkterne i de enkelte led i forsyningskæden, så spild bedre kan undgås. AgroTech vil sammen med de forskellige aktører i værdikæden implementere metoderne i værdikæden, så dyrkning, høst, lagring og klargøring optimeres, og spildet bliver mindre.

 

Reduktion af råvarespild vil også gøre produktionen af fødevarer i landbruget mere bæredygtig. En reduktion på 30 procent af det samlede madspild vil formindske klimabelastningen med næsten 14.000 ton CO2. Reduktionen skyldes, at produktionen vil blive mere ressourceeffektiv, og der vil blive brugt mindre vand og færre næringsstoffer.

 

AgroTech A/S står for den overordnede ledelse af det fireårige projekt, mens Aarhus Universitet leder den forskningsmæssige del. Projektet har et samlet budget på 37,3 mio. kroner, hvoraf 14,6 mio. kr. finansieres af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Resten finansieres af de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner.

 

Konsortiets deltagere:

Vidensinstitutioner:

Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer (leder af forskningsdelen) og Institut for Miljøvidenskab

Plant Research International, Wageningen University and Research Centre

AgroTech A/S – Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation (leder af konsortiet)

 

Leverandørvirksomheder:

SeedCom A/S

Bejo Zaden BV

 

Primærproducenter:

Gyldensteen Gods

Axel Månsson A/S

Brogaard

 

Teknologivirksomheder:

Grimme Skandinavien A/S

ASA-Lift A/S

Agro2Business

Hallum Trading ApS

Airvention ApS

 

Salgsorganisationer:

GASA Nord Grønt I/S

DLG Food

 

Interesseorganisationer:

Danske Kartofler

Dansk Gartneri

 

Undervisningsinstitutioner:

Kold College

 

 

Yderligere oplysninger:

Lektor Merete Edelenbos, Institut for Fødevarer, e-mail: merete.edelenbos@agrsci.dk, telefon: 8715 8334, mobil: 2945 0133