Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Løg skal sladre om sygdomme

Mange ton løg ender hvert år med at blive kasseret, fordi det viser sig, at de er blevet dårlige under lagring. I et stort projekt arbejder forskere og erhverv på at løse problemet - bl.a. ved at få løgene til at sladre om deres egne sygdomme, inden det er for sent.

20.10.2016 | Nina Hermansen

Mange ton løg ender hvert år med at blive kasseret, fordi det viser sig, at de er blevet syge under lagring. Foto: Colourbox

Det kan være svært at vurdere kvaliteten af et løg - også for de danske løgavlere. I dag evalueres kvaliteten ved høst efter, om producenterne forventer, at løgene kan lagres i lang tid – eller om de skal sendes af sted til forbrugeren kort tid efter høst for ikke at gå til spilde. Desværre ser det blotte øje som bekendt ikke alt, og mange ton løg ender hvert år med at blive kasseret, fordi det viser sig, at de er blevet syge under lagring.

På Aarhus Universitet arbejder forskerne med ressourceeffektivitet på mange niveauer og afprøver metoder til forebyggelse eller alternativ udnyttelse af de fødevarer, der ellers ville gå til spilde. Det sker eksempelvis i regi af et stort projekt, hvis mål bl.a. er at reducere spildet af løg.

- Spildet betyder, at produktionsomkostningerne bliver for høje, og at primærproducenterne går glip af indtjening, selvom de allerede har haft udgifter til at dyrke, høste og opbevare produkterne på lager. Løg er ikke en højprisvare, så det handler om at få solgt så stor en andel af produktionen som muligt – og her afgør et par procent mindre spild, om det er en holdbar forretning, siger lektor Merete Edelenbos fra Institut for Fødevarer.

Alle løg tæller

Projektet er et såkaldt innovationskonsortium, hvor der fokuseres på værdikæden fra avleren og frem til salgsleddet. Rækken af deltagere i projektet er derfor også lang – og tæller både primærproducenter, teknologivirksomheder, leverandører, interesse- og salgsorganisationer, foruden naturligvis videninstitutioner.

Merete Edelenbos leder forskningsdelen i projektet og udvikler sammen med sine kolleger metoder, der gør det muligt bedre at kunne vurdere produkternes kvalitet under lagring. Konkret tager de udgangspunkt i løgenes udskillelse af såkaldte flygtige organiske stoffer. Forskerne tager ud på lagerne, indsamler de flygtige stoffer og tager prøverne med hjem for at analysere dem. De tager også løg med hjem for at undersøge kvaliteten.

- Løg bliver opbevaret i bokse, der vejer to ton – og derfor er det vigtigt, at de løg, producenterne tager ind på lageret, også kan holde sig. Men det er utrolig svært at vurdere holdbarheden på lager allerede ved høst siger Merete Edelenbos og fortsætter:

- Vi vil derfor gerne finde frem til sladrehanke, der kan gøre det muligt at måle kvalitetsændringer, før man kan se dem med det blotte øje.

Hvis vi kan få løgene til at sladre om deres holdbarhed under lagringen, kan vi potentielt undgå, at der opstår en situation, hvor producenten må kassere en stor del af partiet, siger Merete Edelenbos og forklarer, at målet er, at forskernes resultater kan bruges til at udvikle konkrete værktøjer.

Til gavn for producenterne

Axel Månsson A/S i Brande er en af Danmarks største grøntsagsproducenter og en af erhvervsaktørerne i projektet. Her er de glade for, at forskerne arbejder med netop dette emne.

- Madspildsproblematikken er aktuel som aldrig før. For os som råvareproducent er det især vigtigt, at der fokuseres på den del af produktionen, som ligger før leveringen til butikkerne. Det gælder om at opnå den højeste udnyttelse af produkterne for at opnå den bedste konkurrenceevne, siger direktør Axel Månsson, der håber, at resultaterne af det store erhvervsprojekt kan sprede sig som ringe i vandet:

- Vi håber, at vi med vores bidrag kan være med til at påvirke konsortiet i en anvendt retning, hvor resultaterne kan være til gavn for producenterne.


Yderligere information

Projektet ’Strategier og teknologier til at begrænse madspild i spisekartofler og grønsager’ ledes af Teknologisk Institut/ AgroTech og har et samlet budget på 37,3 mio. kroner, hvoraf 14,6 mio. kr. finansieres af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Resten finansieres af de deltagende virksomheder og forskningsinstitutioner.

Kontakt

Lektor Merete Edelenbos
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Telefon: 87158334
Mobil: 29450133
Mail: merete.edelenbos@food.au.dk

 

 

Food, DCA