Aarhus Universitets segl

Landbrugsstyrelsen vil fremover administrere efter Kulstof2022 kortet

Forskere fra Aarhus Universitet har opdateret kortet over kulstofrige lavbundsjorder i Danmark, det såkaldte Kulstof2022 kort. Landbrugsstyrelsen skriver nu i en faglig nyhed, at de fremover vil tage udgangspunkt i kortet som administrationsgrundlag for en række tilskudsordninger.

Foto: Colourbox

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har lavet et opdateret kort over de danske kulstofrige lavbundsjorder til Landbrugsstyrelsen og Klimaministeriet. Du kan læse mere om kortet og dets anvendelse på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

I en faglig nyhed gør Landbrugsstyrelsen nu opmærksom på, at de vil tage det opdaterede kort i brug. Blandt andet som administrationsgrundlag for Klima-Lavbundsordningen og i tilskudsordningen for vand- og klimaprojekter.

Kraftig reduktion

Det opdaterede kort over kulstofrige lavbundsjorder viste en kraftig reduktion fra 170.000 til 118.000 hektar, hvilket fik Professor Mogens Greve til at udtale, at udtagningen haster mere end nogensinde. Det kan du læse mere om her.

Kulstof2022 indgår i opdateret jordbundtypekort

Hvis man som landmand ikke er enig, i det der fremgår af Kulstof2022 kortet, og er i proces med et lavbundsprojekt, kan man tage supplerende jordprøver og på den måde dokumentere arealets faktiske kulstofindhold. Man kan med fordel få hjælp af sin udtagningskonsulent til at kontakte Landbrugsstyrelsen herom.

Kulstof2022 kortet indgår også i udarbejdelsen af et opdateret jordbundstypekort, som Landbrugsstyrelsen blandt andet anvender til at fastsætte kvælstofnormer. Det opdaterede jordbundtypekort forventes implementeret i august 2024. Jordbundstypekortet har indtil videre uændret udfordringsret.