Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Landbrugets rolle i det biobaserede samfund til diskussion på konference

Region Midtjylland, Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet står bag konference på forskningscentret AU Foulum om landbrugets nye rolle i det biobaseret samfund.

Landbrugets rolle i det biobaserede samfund, hvor fossile brændstoffer erstattes af biomasser, er til diskussion på AU Foulum i forbindelse med en konference, der finder sted 8. oktober. Foto: AU

Landbruget får en nøgleposition i det forestående biobaserede samfund, hvor forbruget af energi i langt højere grad skal baseres på biomasser fra landbruget frem for fossile energikilder, der påvirker klimaet i negativ retning.

Biomassen produceres allerede i dag, ligesom der er afbrænding af den på kraftværker eller gasproduktion fra et biogasanlæg.

Men fremtidens landbrug indebærer yderligere fokus på biomasse, der skal dyrkes under hensyntagen til flere miljøkrav samtidig med at der er behov for at producere flere fødevarer på markerne som følge af den voksende befolkning.

Denne ramme er udgangspunktet for konferencen ”Fremtidens landbrug i det biobaserede samfund”, hvor beslutningstagere i og omkring landbruget, industrien, landbrugets organisationer og politikere inviteres til at diskutere landbrugets rolle og forretningsmuligheder i det biobaserede samfund.

Konferencen foregår på AU Foulum 8. oktober kl. 14-18 med indspil fra politikere, forskere og repræsentanter fra landbrugets organisationer.

Se program og invitation.

Bag konferencen står Region Midtjylland i samspil med Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, tlf.: 4079 8032, e-mail: clausbo.andreasen@agrsci.dk