Aarhus Universitets segl

Kvalitet og holdbarhed af æbler og pærer kan forudsiges

Måling af tørstofindhold gør det muligt at forudsige den potentielle kvalitet og holdbarhed af æbler og pærer flere måneder inden de plukkes. Det gør det muligt for frugtavleren at handle tidligt for at forbedre sit produkt.

Kvaliteten og holdbarheden af pærer og æbler kan forudsiges ved hjælp af tørstofananalyser. Foto: Janne Hansen

Kan man se på de unge pærer og æbler, der hænger på træerne midt på sommeren, om de bliver lækre og holdbare frugter, når de er klare til at blive plukket om efteråret? Ja, er det korte svar baseret på nye forskningsresultater fra Aarhus Universitet. Med et kvalitetstjek i frugtplantagen tidligt på sæsonen kan frugtavleren justere vanding, gødskning og beskæring af rødderne, så kvaliteten kan forbedres rettidigt, målrettet og effektivt.

 

- Frugtavlere vurderer normalt spisekvaliteten og holdbarheden af de frugter, de producerer, ved blandt andet at måle fasthed og opløseligt tørstofindhold. I de senere år har måling af totalt tørstofindhold tiltrukket stigende interesse – ikke mindst fordi det totale tørstofindhold kan påvirkes af dyrkningsforhold og dyrkningstekniske tiltag, forklarer ph.d. Sylvia Travers fra Aarhus Universitet. Hun har undersøgt, hvorvidt kvaliteten af æbler og pærer kan forudsiges på et tidligt tidspunkt i vækstforløbet ved hjælp af tørstofanalyser og hvordan dyrkningstekniske tiltag kan påvirke frugternes tørstofindhold.

 

Et højere tørstofindhold i æblet eller pæren bevirker, at smagen er mere koncentreret – uden at frugterne mister deres saftighed. Et højere tørstofindhold kan også medføre bedre holdbarhed.  Undersøgelserne viste, at der kan ses forskelle i frugternes tørstofindhold allerede i juli, hvilket er flere måneder inden, frugterne skal høstes. Forskellene opretholdes gennem hele frugtens udvikling.

 

Rettidig omhu i plantagen gøres nemmere

Hvis frugtavleren opdager tidligt på vækstsæsonen, at tørstofindholdet i frugterne er til den lave side, kan han benytte sig af nogle dyrkningsmæssige tiltag. Et af dem er beskæring af frugttræernes øverste rødder. Beskæringen hæmmer træets vækst.

 

Når rødderne er beskåret, koncentrerer træet sine kræfter på at skabe frugter med et højere tørstof- og sukkerindhold. Ph.d.-studiet viste, at rodbeskæring er det dyrkningsmæssige tiltag med den største effekt på frugternes tørstofindhold og størrelse.

 

Ulempen er, at frugterne bliver mindre. Det sker, fordi optagelsen af vand og næringsstoffer fra rødderne nedsættes. Nedgangen i størrelse kan til dels opvejes ved at vande og gødske. Ved at overvåge frugternes tørstofudvikling kan frugtavleren beskære rødderne, vande og gødske rettidigt og kun, hvor og når, det er nødvendigt.  

 

Håndholdt teknologi i plantagen

Endnu bedre bliver det, hvis frugtavleren kan måle tørstofindholdet på en ikke-destruktiv måde. Forskerne undersøgte, om man ved hjælp af det såkaldte NIR-teknologi kan få et indblik i frugten på træet og derved forudsige dens kvalitet og holdbarhed på et tidligt tidspunkt uden at ødelægge frugten.

 

- Vi kunne vise nogle gode sammenhænge mellem NIR-målingerne og frugtens tørstofindhold og fik lavet nogle gode modeller. Målemetoden har potentiale, men der er stadigvæk nogle tekniske udfordringer. Blandt andet skal metoden kunne anvendes i større skala. På længere sig er ideen at udvikle en bærbar løsning, som frugtavleren kan have med sig rundt i plantagen, siger Sylvia Travers.

 

Måling af frugternes tørstofindhold på en effektiv og ikke-destruktiv måde vil også kunne bruges til at forudsige, hvornår frugten har den optimale modenhed og til sortering af frugterne til opbevaring.

 

Undersøgelsen var led i projektet Bæredygtig fremtid for dansk konsumfrugt, som er finansieret af FødevareErhverv og PlanDanmark.

 

Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Marianne G. Bertelsen, Institut for Fødevarer, e-mail: marianne.bertelsen@agrsci.dk, telefon: 8715 8328